Prace remontowe prowadzone na ulicy Głównej w Kleszczowie spowodowały zmiany w trasach przejazdu autobusów szkolnych oraz przeniesienie dotychczasowych przystanków. Zgodnie z informacją przekazaną do Urzędu Gminy w Kleszczowie przez przewoźnika – Zakład Komunalny „Kleszczów” od 9 kwietnia aż do zakończenia roku szkolnego 2017/18 nastąpi przeniesienie przystanków. Osoby, które dotychczas korzystały z przystanku „Kleszczów cmentarz” będą wsiadać i wysiadać na przystanku „Kleszczów rondo las”, natomiast osoby, które korzystały z przystanków „Kleszczów cegielnia” oraz „Kleszczów poczta” będą wsiadać i wysiadać na przystanku „Kleszczów Apteka” (plan poniżej).Godziny odjazdów nie ulegają zmianie.

AUTOBUS NR 5

LP

PRZYSTANEK

GODZINA ODJAZDU

 

WYJAZD ZAKŁAD KOMUNALNY

06:45

1

Łękińsko ul. Długa ZEGAR

6:50

2

Łękińsko ul. Długa/Słoneczna

6:52

3

Łuszczanowice Huby

6:55

4

Łuszczanowice Huby

6:59

5

Łuszczanowice – skrzyżowanie ze Sportową

7:02

6

Łuszczanowice kolonia - oczyszczalnia

7:09

7

Antoniówka I

7:18

8

Antoniówka II DK

7:19

9

Kleszczów – rondo, las

7:25

10

ZMIANA: Kleszczów – cmentarz - RONDO, LAS

7:26

11

ZMIANA: Kleszczów – cegielnia - APTEKA

7:28

12

ZMIANA: Kleszczów park -APTEKA

7:29

 

GIMNAZJUM W KLESZCZOWIE

07:30

 

      

Kleszczowskie gimnazjum
  zostało powołane uchwałą Rady Gminy w dniu 11 marca 1999r. Realizuje niezmiennie zadania przyjęte i zapisane w Koncepcji Pracy Szkoły. Celem tych działań jest współpraca z uczniami, rodzicami i nauczycielami, a wskaźnikiem sukcesu ich satysfakcja i prestiż w środowisku.

Priorytety :
- wysoka efektywność kształcenia
- przygotowanie do dalszej edukacji,
- zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia,
- kształtowanie właściwych postaw obywatelskich,
- wdrażanie do demokracji.

Kierunki działań:
- zatrudnianie nauczycieli o najwyższych kwalifikacjach, stale doskonalących swój warsztat pracy, przygotowanych do realizacji różnych zadań i form pracy,
- rozwijanie i wzmacnianie wśród nauczycieli i uczniów przedsiębiorczości, kreatywności, umiejętności pracy zespołowej,
- korzystanie z najnowszych źródeł informacji,
- otwartość w kontaktach międzyludzkich.
Uczniowie, rodzice i nauczyciele są podmiotami w procesie kształcenia i wychowania. W związku z tym:
- każdy ma prawo do wyrażania opinii, nienaruszającej godności innych,
- system komunikowania w szkole cechuje: otwartość, chęć zrozumienia i szacunek,
- pomagamy sobie wzajemnie,
- stwarzamy każdemu pracownikowi możliwość rozwoju zawodowego,
- działamy na rzecz integracji zespołu pracowników naszej szkoły,
- tworzymy atmosferę przyjaźni i szacunku dla drugiej osoby,
- podejmujemy działania wychowawcze i profilaktyczne wśród wychowanków,
- przygotowujemy uczniów do podjęcia decyzji o wyborze dalszej drogi życiowej,
- przygotowujemy do życia w społeczeństwie demokratycznym,
- wdrażamy do planowania i projektowania działań indywidualnych i zbiorowych,
- stwarzamy warunki do prowadzenia zdrowego stylu życia.