Data

Wydarzenie

 

 

27.11.2018

Warsztaty historyczne w ramach realizacji zadań związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania Niepodległości

Sala 1.09

830-1010- klasa IIIC

1020-1200- Klasa IIIA

1215-1400- klasa IIIB

28-30.11.2018

Próbny Egzamin Gimnazjalny- zgodnie z zarządzeniem

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI

5.12.2015

Profilaktyka odżywiania

925-1105- Spotkanie dla uczniów z dietetykiem

Sala 1.06

 

5.12.2018

1600- zebranie Rady Pedagogicznej

1700- spotkanie z rodzicami w klasach

7.12.2018

Warsztaty profilaktyczne- Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Sala 1.09

830-1010- klasa IIIB

1020-1200- Klasa IIIA

1215-1400- klasa IIIC

 

10-11.12.2018

Dwudniowa wycieczka do Wrocławia dla uczniów klasy IIIb i IIIc

12.12.2018

Profilaktyka uzależnień- warsztaty profilaktyczne prowadzone przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

Sala 1.09

830-1010- klasa IIIC

1020-1200- Klasa IIIB

1215-1400- klasa IIIA

17-18.12.2018

Dwudniowa wycieczka do Wrocławia dla uczniów klasy IIIa

20.12.2018

1000- Jasełka w języku angielskim

21.12.2018

1,2,3 godz. lekcyjne według planu

1120-1200- spotkanie opłatkowe dla uczniów i nauczycieli

1200-1300- jasełka

1315-1350- wspólne kolędowanie ( karaoke)

      

Kleszczowskie gimnazjum
  zostało powołane uchwałą Rady Gminy w dniu 11 marca 1999r. Realizuje niezmiennie zadania przyjęte i zapisane w Koncepcji Pracy Szkoły. Celem tych działań jest współpraca z uczniami, rodzicami i nauczycielami, a wskaźnikiem sukcesu ich satysfakcja i prestiż w środowisku.

Priorytety :
- wysoka efektywność kształcenia
- przygotowanie do dalszej edukacji,
- zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia,
- kształtowanie właściwych postaw obywatelskich,
- wdrażanie do demokracji.

Kierunki działań:
- zatrudnianie nauczycieli o najwyższych kwalifikacjach, stale doskonalących swój warsztat pracy, przygotowanych do realizacji różnych zadań i form pracy,
- rozwijanie i wzmacnianie wśród nauczycieli i uczniów przedsiębiorczości, kreatywności, umiejętności pracy zespołowej,
- korzystanie z najnowszych źródeł informacji,
- otwartość w kontaktach międzyludzkich.
Uczniowie, rodzice i nauczyciele są podmiotami w procesie kształcenia i wychowania. W związku z tym:
- każdy ma prawo do wyrażania opinii, nienaruszającej godności innych,
- system komunikowania w szkole cechuje: otwartość, chęć zrozumienia i szacunek,
- pomagamy sobie wzajemnie,
- stwarzamy każdemu pracownikowi możliwość rozwoju zawodowego,
- działamy na rzecz integracji zespołu pracowników naszej szkoły,
- tworzymy atmosferę przyjaźni i szacunku dla drugiej osoby,
- podejmujemy działania wychowawcze i profilaktyczne wśród wychowanków,
- przygotowujemy uczniów do podjęcia decyzji o wyborze dalszej drogi życiowej,
- przygotowujemy do życia w społeczeństwie demokratycznym,
- wdrażamy do planowania i projektowania działań indywidualnych i zbiorowych,
- stwarzamy warunki do prowadzenia zdrowego stylu życia.