W każdym człowieku tkwią właściwie trzej ludzie: jeden, który mówi, drugi, który słucha, trzeci, który umie milczeć...

„Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć,
a niebezpieczną myśleć, a nie uczyć się niczego”

UWAGA !!!

   W zestawie podręczników na rok szkolny 2015/2016 błędnie podano podręcznik do informatyki dla klas II i III. Poprawny podręcznik to: „Informatyka w ćwiczeniach”, Wydawnictwo Szkolne PWN, (red.) B. Kwaśny, A. Szymczak, M. Wiłun; nr dopuszczenia 114/2009.
   Za zaistniałą sytuację przepraszamy!

 


 

Informacje dla rodziców
ws. wykazu podręczników na rok szkolny 2015/2016
w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie

   Rodzice uczniów klas I nie dokonują zakupu podręczników, ponieważ są one objęte dotacją rządową. Wyjątek stanowią podręczniki do nauki religii, które należy zakupić z własnych środków zgodnie z podanym wykazem.
Rodzice uczniów klas II i III dokonują zakupu podręczników zgodnie z podanym wykazem.
Język angielski i język niemiecki dla klas II i III zamawiany będzie przez szkołę i finansowany ze środków gminnych.

 


 

WYPRAWKA SZKOLNA
pomoc finansowa w zakupie podręczników szkolnych
w roku szkolnym 2015/16

   Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 poz. 938), informujemy, że dofinansowaniem zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 będą objęci:
- uczniowie słabowidzący,
- niesłyszący,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawnoś­cią wymienioną wyżej) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy będą uczęszczać w roku szkolnym 2015/2016 do gimnazjum.

   Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu będzie wynosić 350 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum. Przyznawane ono będzie na podstawie złożonego wniosku do dyrektora szkoły.
Termin składania wniosków w sekretariacie szkoły do dnia 04 września 2014 r.
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do pobrania w zakładce Nasze Gimnazjum/Dokumenty szkolne/Druki

 


 

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

   W piątek 26 czerwca 2015 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Akademia została rozpoczęta powitaniem uczniów, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości, a także odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie chorąży i asysta z klas trzecich przekazali sztandar szkolny nowemu pocztowi sztandarowemu.
   Dyrektor Gimnazjum w powitaniu zwrócił się do uczniów klas trzecich, którzy w tym roku ukończyli ten etap edukacji, życząc im trafnych wyborów oraz jak najefektywniejszego wykorzystania zdobytych umiejętności w dalszym życiu. Dyrektor podziękował również nauczycielom , rodzicom, pracownikom administracji oraz władzom samorządu za owocną współpracę w kończącym się roku szkolnym.
   Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: zastępca Wójta Gminy Kleszczów – p. Joanna Guc, zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kleszczów – p. Paweł Karasiński oraz Prezes Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów – p. Michał Mazur.
   Uroczyste zakończenie roku szkolnego było również okazją do wręczenia świadectw z wyróżnieniem, listów gratulacyjnych dla rodziców najlepszych uczniów kończących gimnazjum (rodzice Jagody Staniszewskiej, Natalii Woch, Macieja Kaniewskiego oraz Magdaleny Wysockiej), a także wyróżnienia dla Pawła Muskały za zostanie finalistą etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy.” Wyróżnione zostały również trzy uczennice , które uzyskały wzorową frekwencję: Gabriela Dytrych, Svenja Mikłaszewska, Maria Bindas.
   Po uroczystym powitaniu i rozdaniu nagród nadszedł czas na część artystyczną, przygotowaną przez uczniów klas trzecich oraz drugich pod opieką p. Bogusławy Barańskiej, p. Danuty Urbaniak, p. Agnieszki Retkiewicz oraz p.Magdaleny Krawczykowskiej – Kiełbik.
   Uczniowie klas III przedstawiły humorystyczne scenki, dotyczące nauki, wakacji, oraz relacji dziecko – rodzic, a także podziękowali wszystkim pracownikom szkoły za wspólnie spędzone lata.
   Akademię zakończył występ uczennic ze Szkoły Muzycznej nr 1 w Równem, które zaprezentowały swój talent wokalny. Oprócz wykonania ukraińskich pieśni ludowych, dziewczęta zaśpiewały również polskie utwory: „Szła dzieweczka do laseczka”, „Hej sokoły!” oraz „Jak długo na Wawelu”.
   Zapraszamy do galerii oraz obejrzenia filmu przygotowanego przez uczniów i wychowawców trzeciej klasy.

 


 

Gra gminna

   Z okazju 25-lecia samorządnej Gminy Kleszczów 24.06.2015r. Gimnazjum zorganizowało grę gminną. Polegała ona na odszukaniu 11 miejsc oraz wykonaniu w nich zadań.
   Zadania dotyczyły przedmiotów szkolnych, wiedzy o Gminie Kleszczów oraz o naszym Gimnazjum. Uczniowie musieli się również wykazać pomysłowością w wykonywaniu zadania wokalnego i tanecznego. Po dotarciu do każdego punktu kontrolnego uczniowie otrzymywali kod, który należało wpisać do aplikacji w telefonie, aby dostać zaszyfrowaną wskazówkę do kolejnego miejsca. Rozwiązania zadań należało zapisać na karcie odpowiedzi podając najpierw miejsce wykonywania zadania, a następnie jego rozwiązanie. Po drodze między wyznaczonymi lokalizacjami można było znaleźć dodatkowe kody, których wpisanie do aplikacji powodowało przyznanie dodatkowych punktów.
   W zabawie wzięły udział 44 osoby (w czteroosobowych grupach) pod opieką nauczycieli. Zwycięską drużyną okazała się klasa III B pod opieką p. Danuty Urbaniak, II miejsce zajęła klasa II C pod opieką p. Moniki Starygi, a III miejsce zdobyła klasa Ia pod opieką p. Marka Jarząbkowskiego.
   Do gry gminnej przyłączyli się: Urząd Gminy w Kleszczowie, Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, „Stacja Paliw Orlen”, sklep „U Marzeny”, Kwiaciarnia „Bławatek”, Salon Fryzjerski Aneta Kacperek, Kiosk „Yaro”, Centrum Ogrodnicze w Kleszczowie, Budka Kebab, Solpark oraz Apteka Przyjazna.
   Nad organizacją i przebiegiem gry czuwali Dyrektor Ryszard Ciągło, szkolny doradca zawodowy Monika Piątczak oraz uczniowie klasy IIa: Mikołaj Lasota, Sandra Jakubiak, Weronika Piątczak i Magdalena Wójcik.

 


 

Obszary sztuk wizualnych gimnazjalisty

   W dniu 22 czerwca 2015r. na uroczystym spotkaniu Gimnazjum w Kleszczowie przedstawiło publicznie wystawę prace plastycznych swoich uczniów. „Obszary sztuk wizualnych gimnazjalisty” to tytuł prezentowanej wystawy. W jej uroczystym otwarciu wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciele władz gminy Kleszczów, autorzy prac wraz z towarzyszącymi im najbliższymi osobami oraz kadra pedagogiczna gimnazjum.
   Spotkanie miało charakter wprowadzający w obszary sztuk wizualnych. Na przykładach prac uczniów przybliżone zostały przez nauczyciela plastyki panią Bogusławę Gajzler dwa podstawowe obszary sztuki: twórczość realistyczna – przedstawiająca oraz abstrakcja czyli sztuka pozbawiona tradycyjnych zasad kompozycyjnych. Edukacja plastyczna gimnazjalisty obejmuje wszystkie obszary sztuk wizualnych: dzieje sztuki, środki wyrazu artystycznego jako język dzieła sztuki oraz aktywność twórczą. Gimnazjum w Kleszczowie na tej wystawie prezentowało malarstwo współczesne informel i rysunek. Do wyodrębnionych rodzajów informelu należą: taszyzm, malarstwo kaligraficzne, malarstwo materii i action painting. Informel oznacza „sztukę bez formy”, czyli sztukę pozbawioną tradycyjnie rozumianej zasady kompozycyjnej. Punktem wyjścia dla sztuki informelu były z kolei właściwości amorficzne materii. Powstała w sztuce przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku wśród modernistów nowa formuła malarstwa materii, wynikająca z obserwacji materii natury i wykorzystania jej jako środka wyrazu artystycznego. Priorytetem w formie malarstwa materii była sama materia jako źródło inspiracji dla artysty. W tych założeniach historycznych i filozoficznych, gimnazjaliści wykonali na zajęciach artystycznych cykl pięknych prac plastycznych. Na sztalugach można zobaczyć również rysunki: portrety patrona szkoły, studium anatomii człowieka, martwe natury. Dużą uwagę gości zwróciły również zaprezentowane na wystawie projekty z dziedziny mody wykonane na zajęciach plastyki, w stylu pret-a-porter (gotowe do noszenia) oraz haute couture, krawiectwa na bardzo wysokim poziomie. Kolekcje w tym stylu zawierają pojedyncze, niepowtarzalne modele, które choć niepraktyczne i niewygodne w noszeniu – traktowane są jak dzieła sztyki.
   Spotkanie miało charakter interdyscyplinarny. Profesjonalną oprawę muzyczną zapewnili uczniowie: Mikołaj Lasota i Sandra Jakubiak. Julia Urbaniak i Wiktoria Kurowska, uczennice gimnazjum poprowadziły warsztaty malarstwa w technice drippingu, „malarstwa materii” i batiku. Goście mogli również degustować i docenić piękno wykonanych miniaturowych dzieł - przekąsek i kompozycji smakowych ze świeżo wyciśniętych soków owocowo – warzywnych. Degustacja i poczęstunek przygotowany został przez uczniów i pedagogów gimnazjum w Kleszczowie.
   Tego rodzaju spotkania i organizowane w trakcie nich różne prezentacje przybliżają twórczość naszych uczniów, pozwalają poznać ich wrażliwość, docenić pomysłowość i kreatywność, zwiększają także poczucie wartości. Ponadto poprzez przyjętą formę mają charakter integrujący i nadają większego znaczenia wszelkim projektom i działaniom realizowanym przez naszych uczniów.
   Zapraszamy do galerii.

 


 

Tydzień samorządności

   Ubiegły tydzień obchodzony był w naszym gimnazjum jako Tydzień samorządności. Datą powstania samorządu uznaje się 27 maja 1990 roku. Tego dnia przeprowadzono pierwsze wolne wybory. W ich wyniku odrodził się w Polsce samorząd terytorialny. Otworzyło to drogę do tego, by obywatele sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą. Blisko dwa i pół tysiąca gmin odzyskało samodzielność, której podstawy wpisane zostały do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Samorządność dała polskiemu życiu społecznemu i gospodarczemu impuls modernizacyjny, przyczyniła się do podniesienia komfortu życia Polaków. Dziś trudno sobie wyobrazić bez samorządności w pełni demokratyczną Polskę, a reforma samorządowa uchodzi za jedną z najbardziej udanych przemian minionego ćwierćwiecza. W tym roku obchodzimy jej jubileusz.
   W ramach obchodów 25-lecia Samorządu Terytorialnego w piątek 22 maja w Gimnazjum odbyła się lekcja samorządności zorganizowana przez Bibliotekę Gminną w Kleszczowie. Doktor Ewelina Żelasko- Makowska z Akademii Jana Długosza w Częstochowie w sposób ciekawy i przystępny mówiła uczniom o roli samorządów w Polsce oraz korzyściach, jakie przyniosło ich odtworzenie.
   Tydzień Samorządności w naszym gimnazjum obfitował w różne przedsięwzięcia, które miały na celu przybliżenie nam znaczenia samorządu terytorialnego.
   Uczniowie przeprowadzili wywiad z Wójtem Gminy Kleszczów, panem Sławomirem Chojnowskim oraz z Przewodniczącym Rady Gminy, panem Sławomirem Ślugą.
   Dla uczniów gimnazjum została przygotowana wystawa biuletynów samorządowych i innych publikacji zawierających informacje na temat naszej gminy i powiatu.
   Uczniowie mogli pochwalić się swoją wiedzą biorąc udział w dwóch konkursach: konkursie wiedzy „Co wiem o samorządzie terytorialnym?” oraz konkursie na prezentację multimedialną.
   W ramach obchodów Tygodnia Samorządności uczniowie klas drugich wraz z panią Joanną Mądrzyk wzięli udział w wycieczce do Urzędu Gminy w Kleszczowie. Gimnazjaliści mogli zwiedzić cały budynek poznając poszczególne referaty i stanowiska odpowiedzialne za obsługę konkretnych spraw.
   Zwieńczeniem działań podejmowanych w minionym tygodniu była Gimnazjalna Rada Gminy. Uczniowie naszego gimnazjum wcielili się w rolę radnych, zasiedli na ich miejscach i podejmowali dyskusję nad tematami, które dotyczyły naszej szkoły. Profesjonalnie, a jednocześnie w sposób dyplomatyczny dyskutowano na temat możliwości korzystania z telefonów komórkowych w szkole, zmniejszenia liczby zajęć w ciągu jednego dnia czy utworzenia uczniowskiego radiowęzła.
   Podsumowanie wszystkich działań i nagrodzenie zaangażowanych uczniów odbyło się 23 czerwca podczas apelu. Tydzień Samorządności został przygotowany przez panie: Joannę Mądrzyk, Renatę Skalską oraz Magdalenę Szczęsną.

 


 

„III Bieg po zdrowie” przedszkolaków z gminy Kleszczów
w ramach projektu Zachowaj Równowagę

   Uczniowie naszego gimnazjum zorganizowali III Bieg po zdrowie dla wszystkich przedszkolaków z gminy. Zawody odbyły 10 czerwca na stadionie LKS Omega Kleszczów. W tegorocznych zmaganiach udział wzięli wychowankowie przedszkoli z Łękińska, Łuszczanowic i Kleszczowa. W trakcie biegu uczyli się samodzielności, umiejętności pracy w grupie oraz rozwijali obowiązkowość i odpowiedzialność. Gimnazjaliści włączyli do współpracy rodziców, którzy chętnie przyszli z pomocą. Uczniowie gimnazjum przygotowali piękną dekorację, na której tle pan Dyrektor wręczył medale i nagrody najlepszym małym sportowcom. Upominki dla dzieci ufundowali sponsorzy: Firma Arix Polska, Solpark Kleszczów, Gminna komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Firma Budowlana Maxbud. Pomoc przedmedyczną zapewnił Pan Łukasz Prokop, który profesjonalnie spełnił swoje zadanie. W biegu wzięło udział 280 przedszkolaków.
   Zawodnicy mieli wielką satysfakcję z faktu czynnego uczestnictwa przed licznie zebraną publicznością. Cieszymy się, że gimnazjaliści popularyzują aktywne spędzanie czasu wolnego.
Zapraszamy do galerii.

 


 

Wycieczka do Wrocławia

   W dniu 10 czerwca 2015 roku młodzież klas III i II wzięła udział w jednodniowym wyjeździe do Humanitarium – Ogrody Doświadczeń we Wrocławiu. Uczniowie mieli okazję zwiedzić wystawę pt. „Szkiełko i oko - tajemnice optyki”.
   Dyfrakcja i interferencja światła, znikające szkło, efekt fotoelektryczny… brzmi obco? Ścieżka edukacyjna pomogła nam zrozumieć najtrudniejsze zagadnienia optyki, a interaktywne eksponaty utrwaliły tę wiedzę. Dzięki interaktywnemu charakterowi eksponatów, każdy z uczestników wyjazdu (nie wyłączając opiekunów) mógł samodzielnie zbadać jak oko reaguje na złudzenia optyczne, a także sprawdzić swój refleks.
   Wielkim zainteresowaniem cieszyły się również wszelkiego rodzaju łamigłówki oraz sprzęt do alternatywnej komunikacji.
   Jednak zdecydowanie najciekawsze i wzbudzające najwięcej emocji były warsztaty dotyczące sekcji serca. Warsztaty trwały 45 minut, podczas których Pani prelegent krótko przypomniała budowę i funkcję układu krążenia. Podczas warsztatów każdy z uczestników mógł wcielić się w rolę anatomopatologa i przeprowadzić sekcję serca. Ubrana w ochronną odzież i zaopatrzona w skalpele młodzież (nie wyłączając opiekunów) z wielką ciekawością (i odrobiną strachu) dokonywała sekcji serca (świni), zapoznawała się z jego anatomią, oglądała (zobacz film!) zastawki, porównywała grubość komór.
   Po zdecydowanie emocjonalnym czasie spędzonym w Humanitarium udaliśmy się na Rynek we Wrocławiu.
   Organizatorem wyjazdu była p. Monika Staryga. Opiekę nad młodzieżą sprawowali również: p. Magdalena Krawczykowska–Kiełbik i p. Grzegorz Kurdek
Zapraszamy do galerii.

 


 

Wycieczka klas drugich

   27 maja czterdzieścioro uczniów klas drugich uczestniczyło w wycieczce do Oświęcimia i Krakowa. Mimo bardzo wczesnej pory wyjazdu, humory dopisywały. Pierwszym punktem naszego zwiedzania był KL Auschwitz – największy z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków Zagłady. Życie straciło tu ponad 1,1 mln mężczyzn, kobiet i dzieci. Z lokalnym przewodnikiem zwiedziliśmy wystawę stałą oraz obiekty na terenie obozu Auschwitz I, m. in. bramę „Arbeit macht frei”, plac apelowy, blok 6, blok 11 i dziedziniec, blok 27 (wystawa Szoah). Wizyta z edukatorem pozwoliła lepiej zrozumieć nam to unikatowe miejsce.
   Z Oświęcimia ruszyliśmy w drogę do Krakowa. Po smacznym obiedzie spotkaliśmy się z przewodnikiem pod Wzgórzem Wawelskim. Przewodnik szczegółowo zapoznał nas z historią Wawelu, następnie przeszliśmy na dziedziniec arkadowy Zamku Królewskiego, gdzie obejrzeliśmy etapy jego rozbudowy, a także mogliśmy rozpoznać style w sztuce, w których został on wybudowany. Kolejnym miejscem, które zwiedziliśmy, była Katedra. Trasa naszej wycieczki biegła obok grobów polskich władców i osób zasłużonych dla Polski. Weszliśmy również do krypty, w której spoczywa śp. Para Prezydencka - Lech i Maria Kaczyńscy. Każdy z uczestników miał również okazję dotknięcia serca Dzwonu Zygmunta – ta czynność ma spełnić pomyślane wówczas życzenie.
   Z Wawelu udaliśmy się na Rynek, gdzie zapoznaliśmy się z jego historią, a także weszliśmy do gotyckiego kościoła Mariackiego. Mieliśmy niepowtarzalną możliwość obejrzenia z bliska Ołtarza Wita Stwosza – rzeźbiarza przybyłego do Polski z Norymbergii. Ołtarz został ufundowany przez rajców miejskich w latach 1477-1489 i jest arcydziełem rzeźbiarskim późnego gotyku. O godzinie 18 posłuchaliśmy Hejnału Mariackiego, granego o każdej pełnej godzinie czterokrotnie w różne strony świata.
   Ostatnim punktem wycieczki był szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego. Aby stworzyć stałą ekspozycję, zatytułowaną Śladem europejskiej tożsamości Krakowa, wykorzystano liczne nowoczesne techniki multimedialne, np. urządzenia holograficzne do prezentacji rekonstrukcji budynków, mające stworzyć w muzeum atmosferę pozwalającą wczuć się w Kraków sprzed siedmiuset lat. Poza zwykłymi eksponatami, około sześciuset modeli można zobaczyć w trójwymiarze na jednym z 37 ekranów dotykowych. Na terenie muzeum znajduje się też ekran z pary wodnej oraz kilkadziesiąt wyświetlaczy i projektorów.
   Z wycieczki wróciliśmy późno. Byliśmy zmęczeni, lecz zadowoleni. Zapraszamy do galerii.

 


 

Konkursy z okazji Tygodnia Samorządności (15-19 czerwca 2015 r.)

   Dnia 17 czerwca odbędzie się szkolny konkurs wiedzy "Co wiem o samorządzie terytorialnym?". Chętnych prosimy o zgłaszanie się do p. Joanna Mądrzyk do 11 czerwca (czwartek).
Kolejnym konkursem jest konkurs na prezentację multimedialną. Szczegóły w regulaminie.

 


 

DZIEŃ DZIECKA

    Z okazji Dnia Dziecka wszystkim uczniom naszego Gimnazjum życzymy wszystkiego co najlepsze: zdrowia, szczęścia, samych sukcesów i wspaniałych chwil.

Dyrekcja, Grono pedagogiczne i Pracownicy Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie

 


 

Wycieczka szkolna do Hiszpanii i Francji

   W dniach 19–24 maja 2015 roku grupa czterdziestu gimnazjalistów wraz z opiekunami odbyła wycieczkę zagraniczną do Hiszpanii i Francji. Młodzież odwiedziła Monserrat, Barcelonę, Tossę de Mar, Gironę, Lloret de Mar, a także Nîmes i Awinion. W programie wyjazdu znalazło się zwiedzanie m.in.: zabytkowego sanktuarium, starówki miejskiej w Barcelonie z oryginalnymi budowlami Antoniego Gaudiego, Parku Güell, stadionu Camp Neu, katedry Sagrada Familia, Pałacu Papieskiego i katedry Notre Dame des Doms w Awinionie oraz zabytkowych miasteczek średniowiecznych z pozostałościami sztuki starożytnej (wśród nich m.in.: amfiteatr Les Arènes i świątynia rzymska Maison Carrée w Nîmes). Uczniowie mieli możliwość poznać historię, sztukę oraz kulturę zwiedzanych państw, a także rozwijać swoje umiejętności językowe. Piękna pogoda umożliwiła podziwianie wspaniałego krajobrazu Katalonii, a zwłaszcza wybrzeża Costa Brava.
Zapraszamy do przeczytania niżej zamieszczonej relacji z wycieczki oraz obejrzenia zdjęć w galerii.

***
   Dwa dni w słonecznej Hiszpanii i doba w urokliwej Francji. Dziesiątki miejsc. Setki niezapomnianych widoków. Tysiące zdjęć. Według wielu z nas był to najlepszy dotychczas wyjazd.
19 maja 2015 r. (wtorek)/20 maja 2015 r. (środa)
   Po godzinie 17.00 nasz autokar opuścił parking Solparku. Zapowiadała się długa i wyczerpująca droga. Tak też było – silniejsza od wyczerpania trwającą 26 godzin jazdą była tylko świadomość bliskości Iberii. I to ona pomogła nam przetrwać trudy podróży oraz z uśmiechem na twarzy przekroczyć próg hotelu w Lloret de Mar w środowy wieczór.
20 maja 2015r. (czwartek)
   Kiedy otworzyłam oczy, za oknami rozpościerał się wspaniały widok na Morze Śródziemne. Zaraz po śniadaniu wyruszyliśmy w kierunku malowniczej góry Montserrat. Dzień był wyjątkowo gorący, ale upał nie miał dla nas większego znaczenia, kiedy podekscytowani zwiedzaliśmy położony 1000 m n.p.m. klasztor benedyktynów. Następnie przejechaliśmy na południowy wschód, do Barcelony, gdzie spędziliśmy resztę dnia. Spacerowaliśmy po ulicy Las Ramblas, zwiedzaliśmy m.in. Casa Batllo i stadion klubu FC Barcelony - Camp Nou. W naszym planie nie mogło także zabraknąć katedry Sagrada Familia, która, nawet otoczona żurawiami, robi ogromne wrażenie (koniec budowy jest planowany dopiero na 2026r.). Podziwiając bajkowe budowle Gaudiego z okien autobusu dotarliśmy do punktu widokowego na obrzeżach miasta, a następnie zobaczyliśmy pokaz grających fontann, który był zwieńczeniem dnia w Barcelonie.
21 maja 2015r. (piątek)
   Następnego dnia wczesnym rankiem opuściliśmy hotel, udając się do położonego niedaleko Tossa de Mar – jednej z najpiękniejszych miejscowości na Costa Brava, gdzie zabytkowa dzielnica Villa Vella wciąga w gąszcz wąskich, stromych uliczek. Kolejny punkt wycieczki – Girona, również dostarczył nam niezapomnianych wrażeń. Spacerowaliśmy pośród urzekających kamienic Rambla Libertad, nie wypuszczając aparatów z rąk. Weszliśmy także do gotyckiej bazyliki NMP. Po powrocie do Lloret udało nam się nieco zwolnić tempo zwiedzania i bez pośpiechu podziwiać widoki niczym z pocztówki. Mieliśmy także czas na zakup pamiątek, lub po prostu odpoczynek w cieniu palm.
22 maja 2015r. (sobota)
   Ostatni dzień naszej wycieczki został zdominowany przez przejazd do hotelu w Lyonie we Francji. Nie obyło się jednak bez odwiedzenia Nimes i Awinionu, gdzie mogliśmy zobaczyć dobrze zachowany amfiteatr rzymski czy Pałac Papieski i katedrę Notre Dame des Doms. Późnym popołudniem dotarliśmy do hotelu, który - jak się okazało - przerósł najśmielsze oczekiwania. Nasz zachwyt wzbudził nie tylko nowoczesny wystrój i superkomfortowe łóżka, których tak bardzo potrzebowaliśmy, ale również to, bez czego żaden gimnazjalista nie może się obejść – darmowy dostęp do wifi .
23 maja 2015r. (niedziela)
   Po niedorzecznie kalorycznym, ale jakże pysznym śniadaniu, z żalem opuściliśmy hotel, kończąc tym samym sześciodniową przygodę. Droga do domu, w przeciwieństwie do wyjazdu do Hiszpanii, minęła niezwykle szybko. W późnych godzinach nocnych dotarliśmy do Kleszczowa. Cali i zdrowi, objuczeni bagażem pamiątek i wspomnień. Wycieczkę niezaprzeczalnie możemy zaliczyć do udanych, a niejeden z nas dzięki niej na pewno wróci kiedyś do słonecznej Katalonii.

Natalia Woch, klasa IIIc

 


 

25–lecie Samorządnej Gminy Kleszczów

   W ramach obchodów 25 – lecia Samorządu Terytorialnego w piątek 22 maja 2015r. w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta odbyła się „lekcja samorządności” zorganizowana przez Gminną Bibliotekę publiczną w Kleszczowie.
   Lekcję przeprowadziła dr Ewelina Żelasko–Makowska (wykładowca AJD w Częstochowie), która w sposób ciekawy i przystępny przedstawiła uczniom naszego gimnazjum rolę samorządów w Polsce oraz korzyści, jakie przyniosło ich odtworzenie. Gimnazjaliści mogli dowiedzieć się również jaka liczba radnych przypada na ilość mieszkańców w gminie, ile trzeba mieć lat, aby móc startować w wyborach do rady gminy, a także jaka jest rola województw, powiatów i gmin w Polsce.

 


 

Apel upamiętniający św. Jana Pawła II

   Rok 2015 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Rokiem Świętego Jana Pawła II. W kwietniu minęła 10 rocznica śmierci naszego pasterza, rok temu – 27 kwietnia został kanonizowany, a 18 maja przypadła 95 rocznica urodzin Karola Wojtyły. Te wydarzenia stały się okazją do przygotowania apelu upamiętniającego postać naszego Wielkiego Rodaka.
   Uczniowie z klasy I a naszego gimnazjum pod kierunkiem wychowawcy, p. E. Sujaty i M. Krupskiej zaprezentowali teksty opisujące różne wydarzenia z życia Karola Wojtyły, które świadczyły o Jego świętości. Wykonali również „Barkę” – ulubioną pieśń Papieża, a także przygotowali prezentację multimedialną ze zdjęciami Karola Wojtyły. W tym dniu młodzież zapaliła również znicz pod pomnikiem Św. Jana Pawła II w Kleszczowie.
   Apel był również okazją do rozdania dyplomów, nagród oraz składania gratulacji uczniom, którzy w ostatnim czasie zdobyli wysokie miejsca w konkursach wewnątrzszkolnych oraz zewnętrznych.
Zapraszamy do galerii.

 


 

Wycieczka do Torunia

   W dniu 13 maja 2015 roku odbyła się wycieczka klas trzecich do Torunia. Program zawierał wiele atrakcji. Po prawie czterogodzinnej podróży, na miejscu na uczniów czekał przewodnik. Pierwszym punktem programu był spacer po Starym Mieście pełnym malowniczych kamienic i średniowiecznych budynków. Uczniowie zwiedzili m.in. Katedrę Św. Janów, Kościół Najświętszej Marii Panny i Kamienicę pod Gwiazdą. Następnie młodzież udała się na obiad do „Karczmy Gęsia Szyja”, która jest miejscem spotkań polskich celebrytów. Po smacznym posiłku trzecioklasiści mieli okazję odwiedzić Dom Mikołaja Kopernika, w którym obejrzeli program światło i dźwięk o historii Torunia. Miłym przerywnikiem w zwiedzaniu był zakup słynnych toruńskich pierników. Kolejną atrakcją było zwiedzanie Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika. Uczniowie mogli oglądać cudowne fotografie i stroje ludowe z całego świata. Ostatnim punktem wycieczki, który najbardziej spodobał się młodzieży było Planetarium, w którym odwiedzili interaktywną wystawę Orbitarium i obejrzeli seans ”Cudowna Podróż”. Wycieczkę do Torunia z pewnością młodzież zaliczy do udanych. Oprócz miło spędzonego czasu, uczniowie poznali historię i kulturę Torunia.
Zapraszamy do galerii.

 


 

Warsztaty zawodowe

   W piątek 8 maja na 6 i 7 godzinie lekcyjnej dziewczęta z klas drugich wzięły udział w warsztatach mających na celu zapoznanie ze specyfiką zawodów: technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych oraz technik – projektant mody.
   Warsztaty przeprowadził nauczyciel oraz uczennice z Łódzkiej Szkoły Mody – Kosmetologii – Fryzjerstwa ANAGRA. Spotkanie miało charakter informacyjny (zapoznanie ze specyfiką zawodów i możliwościami zatrudnienia) oraz warsztatowy (pokazy umiejętności uczniów technikum oraz podzielenie się wiedzą na temat przyszłej edukacji zawodowej i wizerunku na co dzień).
Zapraszamy do galerii.

 


 

Spektakl profilaktyczny

   14 maja 2015r. uczniowie gimnazjum uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym zorganizowanym przy współpracy pedagoga szkolnego z Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Kleszczowie. Artyści z teatru KURTYNA w Krakowie w humorystyczny, a zarazem pouczający sposób przedstawili losy uczennicy uwikłanej w złożoną sytuację rodzinną, która nie chcąc być odtrącona przez grupę rówieśniczą ulega namowom koleżanki i uczestniczy w zabawie- plebiscycie picia piwa. Zabawa kończy się dla wszystkich uczestników zawodów tragicznie- wszyscy w krytycznym stanie trafiają do szpitala. Wartości dydaktyczno- profilaktyczne spektaklu to ukazanie zagrożeń dla zdrowia wynikających z biernego palenia nikotyny oraz wyznawanych zasad i ich wpływu na życie. Doskonała gra aktorska, ciekawe ujęcie tematu nie zatracające poczucia humoru, a także znakomity kontakt z publicznością sprawiły, że aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

 


 

Drugi Szkolny Konkurs Genetyczny „Mistrzowie genetyki” rozstrzygnięty !!!

   7 maja 2015 roku odbył się finał drugiego szkolnego konkursu genetycznego „Mistrzowie genetyki”. Uczniowie, którzy zdobyli największą ilość punktów w pierwszym etapie, tym razem zmierzyli się z 17 zadaniami otwartymi, na rozwiązanie których mieli 40 minut. Młodzież zmierzyła się z zadaniami sprawdzającymi wiedze na temat chorób genetycznych tj: fenyloketonuria, pląsawica Huntingtona, hemofilia czy mukowiscydoza. Uczniowie biorący udział w konkursie musieli wykazać się wiedzą na temat dziedziczenia jedno- i wielogenowego, dziedziczenia grup krwi, replikacji DNA, podziałów komórki (mitoza, mejoza) oraz podstawowych pojęć z zakresu genetyki. Organizatorem konkursu była p. Monika Staryga. Nagrody książkowe zostały ufundowane przez Radę Rodziców naszego gimnazjum.
    I miejsce zajęła uczennica klasy IIIc – Natalia Woch
    II miejsce – uczennica klasy IIIa – Aleksandra Pierzak
    III miejsce – uczennica klasy IIIa – Wiktoria Kurowska.
SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

 


 

Sprawozdanie z konkursu „Jakie znasz zawody?”

   Troje uczniów naszego Gimnazjum przystąpiło do udziału w konkursie organizowanym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu oraz Fundację Społeczeństwo i Gospodarka pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie „Jakie znasz zawody?”. Celem konkursu było kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy. Zadaniem gimnazjalistów było nakręcenie filmu techniką cyfrową, trwającego maksymalnie 60 sekund, przedstawiającego wykonywanie dowolnego zawodu rzemieślniczego.
   Uczeń naszej szkoły – Dawid Cichanowski z kl. IIIc zajął III miejsce na etapie regionalnym w województwie łódzkim, nakręcając film przedstawiający zawód lakiernik. Praca Dawida została przesłana do Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, na etap ogólnopolski. Wyniki będą znane pod koniec czerwca.
   Gratulujemy Dawidowi i życzymy dalszych sukcesów.
Film Dawida można obejrzeć tutaj.

 


 

Spotkanie z podróżnikiem

   6 maja grupa uczniów naszego gimnazjum, dzięki uprzejmości Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie uczestniczyła w spotkaniu z Arkadym Pawłem Fiedlerem – wnukiem pisarza (autora m.in. „Dywizjonu 303”) i podróżnika – Arkadego Fiedlera.
   Pasją Arkadego Pawła Fiedlera, podobnie jak jego dziadka, są podróże. Podczas spotkania podróżnik opowiedział o swojej bardzo nietypowej podróży po Afryce, z której wrócił w grudniu 2014 r. Trwała ona trzy i pół miesiąca, trasa prowadziła wzdłuż Afryki, a środkiem transportu był Fiat 126 p. Od Kairu - bo tutaj był początek wyprawy – do RPA Maluch pokonał prawie 17 tys. km. Wszędzie, gdzie się pojawił, wzbudzał ogromne zainteresowanie tubylców.
   W trakcie spotkania gimnazjaliści obejrzeli fotografie i filmy z tej wyprawy, okraszone ciekawą narracją podróżnika. Uczniowie słuchali z uwagą i na zakończenie zadali panu Arkademu wiele pytań.

 


 

GRATULUJEMY !!!

   5 maja 2015 roku odbył się finał Pierwszego Szkolnego Konkursu Wiedzy z Anatomii. Wzięło w nim udział sześcioro uczniów, którzy w pierwszym etapie Konkursu zdobyli największą ilość punktów. Finałowy test składał się z 25 zadań otwartych. Na ich rozwiązanie uczniowie mieli 60 minut. Za poprawne rozwiązanie zadań można było zdobyć maksymalnie 25 punktów.
   W tej części konkursu uczniowie zmierzyli się z zadaniami, w których musieli nazwać wskazane na rysunkach narządy, opisać funkcje jelita cienkiego, narządów układu dokrewnego oraz produkowanych przez gruczoły dokrewne hormonów. Wykazać się również musieli znajomością działania układu współczulnego i przywspółczulnego oraz budową ośrodkowego układu nerwowego.
    I miejsce zajęła uczennica klasy IIIa – Aleksandra Pierzak
    II miejsce – uczennica klasy IIa – Adrianna Szymczak
    III miejsce – uczennica klasy IIc – Karolina Cieślak.
Organizatorem Konkursu była p. Monika Staryga.
   Nagrody książkowe dla zwycięzców Konkursu ufundowane zostały przez Radę Rodziców. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Konkursu.

       

 


 

Warsztaty we Wdzydzach Kiszewskich

   Po raz pierwszy grupa gimnazjalistów z klas II i III brała udział w warsztatach kulinarno-językowych we Wdzydzach Kiszewskich koło Kościerzyny. 16 uczniów wyjechało 27 kwietnia i po około 400 km znalazło się w sercu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, gdzie krzyżują się liczne jeziora: Wdzydzkie, Gołuń, Radolne, Jelenie. Łączna powierzchnia wysp kompleksu Jezior Wdzydzkich to ok. 150 ha. Morze Kaszubskie stanowi ogromną atrakcję dla żeglarzy oraz kajakarzy. Wczesna wiosenna pora i pogoda nie służyły jednak rozwijaniu pasji żeglarskich, ale młodzież mogła poznać język i kulturę Kaszub na spotkaniu z gawędziarką, a w rzeczywistości z nauczycielką języka kaszubskiego panią Beatą Jankowską. Wieczór pierwszego dnia warsztatów zarezerwowany był na przejażdżkę wozem zaprzężonym w dwa dość narowiste konie. Pełna emocji i strachu wyprawa zawiodła uczestników w środek lasu, jedynym źródłem światła stały się wtedy pochodnie. Drugi dzień rozpoczął się i zakończył pracowicie. Najpierw kulinaria – trzy grupy przygotowały obiad i kolację: zrazy po kaszubsku (rozbite plastry karkówki nadziewane kiszoną kapustą i boczkiem), zupę wdzydzką, ruchanki po kaszubsku z jabłkiem oraz sałatkę regionalną. Przed obiadem można było poznać uroki najbliższej okolicy, krajobraz zapierał dech w piersiach, tym bardziej, że można go było podziwiać z wieży widokowej. Kolejnym elementem warsztatów były rzeźby w gipsie. Uczniowie wykonali ponad 60 figurek, które mogli zabrać do domu. Wieczorem, mimo deszczu, nad jeziorem znajdującym się 50 metrów od ośrodka rozpalono ognisko i pieczone kiełbaski smakowały wybornie. Ostatni dzień spędziliśmy w Muzeum Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich i w Fabryce Porcelany „Lubiana” w Łubianej. Organizatorkami warsztatów były panie: Izabela Marcinkowska i Iwona Binkowska-Antoszczyk. Wyjazd był zwieńczeniem ubiegłorocznego projektu edukacyjnego „Literatura inspirowana sztuką kulinarną”.

 


 

Świeto Konstytucji

   W przededniu długiego weekendu majowego w Gimnazjum odbyła się akademia z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podczas uroczystości uczniowie przybliżyli nam wydarzenia sejmowe z 1791r. Nie zabrakło również niezwykle melodyjnych piosenek przywodzących na myśl majowe święto narodowe. Pojawiło się także wiele przykładów z polskiej poezji patriotycznej, które podkreślały w sposób szczególny nastrojowość chwili. Uczennice prowadzące uroczystość zapewniły na koniec:

To właśnie po to przypominamy ważne wydarzenia zapisane na kartach historii, by czerpać z nich siłę, mądrość i wartości, które pozwalały naszym przodkom przetrwać najtrudniejsze chwile. Bądźmy dumni ze swojej przeszłości.


   Całość uroczystości ubarwił pokaz slajdów. Niezwykle wymowne okazały się reprodukcje obrazów, dowodzące waleczności Polaków i burzliwych losów naszej Ojczyzny. Akademię przygotowała nauczycielka historii – pani Renata Skalska.

 


 

GRATULUJEMY!!!

   W dniu 30 kwietnia 2015 roku odbył się finał konkursu i wręczenie nagród w ekologicznym Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Jeżdżąc rowerem odkrywam i jestem EKO”
   Konkurs dedykowany był dla uczniów gimnazjum z powiatu bełchatowskiego. Z naszego gimnazjum prace konkursowe wystawiło sześć uczennic, dwie z nich – Magdalena Wysocka z klasy IIIc oraz Nicola Worpus z klasy I b przeszły do etapu powiatowego Konkursu, w którym zdobyły wyróżnienia. Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 30 kwietnia w Publicznym Gimnazjum nr. 3 im. W. Puchalskiego w Bełchatowie. Opiekunem etapu szkolnego konkursu była p. Monika Staryga.
   Serdecznie gratulujemy!

 


 

Mecz poetycki

   W dniu 29.04.2015r. w auli Solparku odbyła się II edycja konkursu pt. "Mecz poetycki z wykorzystaniem twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego". Organizatorami konkursu byli Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie oraz Szkolna Biblioteka Gimnazjum w Kleszczowie. W meczu wzięło udział 10 drużyn 3 osobowych składających się z uczniów Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie. Po prezentacji wszystkich grup komisja w składzie: Violetta Kacperek, Elżbieta Roczek i Renata Frach oceniła przeczytane teksty pod względem zastosowania odpowiedniej intonacji, tempa i oryginalności wykonania, wyłaniając dwie drużyny do meczu finałowego. Po zaciętej rywalizacji w finale, jury zgodnie uznało, że I miejsce otrzymuje drużyna w składzie: Zofia Rutkowska, Wiktoria Bębnowska i Karolina Cieślak, II miejsce: Julia Sołtys, Maria Bindas i Piotr Augustyńczyk, III miejsce: Zuzanna Walczak, Julia Pabich i Natalia Frach.

 


 

Światowy Dzień Ziemi

    to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. Obchody organizowane są od Singapuru do Rzymu i od Alaski po Australię, a organizatorzy ze wszystkich krajów od wielu lat skupieni są w Earth Day Network, z siedzibą w Waszyngtonie.
   Organizowanie Dnia Ziemi ma na celu uświadomienie politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, będącą okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych.

„Oby nadchodzące Dni Ziemi były spokojne i pogodne dla naszego pięknego statku kosmicznego, jakim jest nasza planeta w miarę jak kręci się oraz krąży w mroźnej przestrzeni ze swoim ciepłym i wrażliwym ładunkiem ożywionej natury.” - Sekretarz Generalny ONZ U Thant, 21 marca 1971 r.

   Dzień Ziemi jest wspaniałą okazją, by podjąć każdy temat dotyczący szeroko rozumianej kondycji konsumpcyjnego społeczeństwa i działań na rzecz poprawy naszego środowiska życia.
   Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych kategorii różnicujących.
   Wiodącym hasłem tegorocznych obchodów Dnia Ziemi było „Z energią zmieńmy źródła”.
   Również nasi gimnazjaliści pod kierunkiem p. Moniki Starygi, p. Patrycji Bukowy, p. Bogusławy Gajzler i p. Tomasza Bednarskiego uczcili ten dzień. W tym roku – dość nietypowo . Postanowiliśmy zadbać o to, żeby tegoroczne szkolne obchody Dnia Ziemi nie przybrały formy grzecznej akademii, gdzie padają jedynie hasła o potrzebie dokręcania kranu czy nierzucaniu papierków na ziemię .Po raz pierwszy został w naszej szkole zorganizowany happening dla Ziemi. Happening to forma wyrazu, w której nie ma określonych ram i scenariusza. Jest to więc o tyle trudniejsza od akademii forma gdyż wszystko dzieje się „na żywo”.
   Tym bardziej więc wyrazy uznania należą się uczniom klas III, którzy podjęli się tego karkołomnego zadania i przeprowadzili „operację drzewo”. Przygotowali również , pod kierunkiem p. Bogusławy Gajzler, piękne drzewo z proekologicznymi hasłami. Wiele wysiłku wymaga wciągnięcie do wspólnej zabawy kolegów i koleżanek –tak by nie byli jedynie biernymi obserwatorami tego, co dzieje się na scenie. W ramach szkolnych obchodów Dnia Ziemi uczniowie pisali listy do Matki Ziemi, powstała gazetka ścienna z wierszami i listami do Matki Ziemi oraz pięknymi plakatami, zaś dziewczyny, pod okiem koleżanek: Weroniki , Sandry , Magdaleny i Julii uczyły się tańczyć zumbę. Odbył się również między klasowy turniej piłki nożnej, w którym I miejsce zajęli chłopcy z klas trzecich, II miejsce – klasy pierwsze i III miejsce – klasy drugie. Wszystkim zostały wręczone drobne upominki i dyplomy. Obchody zwieńczyło wypuszczenie zielonych balonów napełnionych helem. Dziękujemy wszystkim gimnazjalistom, którzy aktywnie włączyli się w organizacje tegorocznych obchodów Dnia Ziemi – bez Was by się to nie udało. I choć, jak to zwykle bywa, kiedy robimy coś po raz pierwszy – zawsze coś może pójść lepiej – w przyszłym roku znów podejmiemy się tego karkołomnego zadania.
Zapraszamy do galerii.

 


 

Wycieczka do Łowicza

   27 kwietnia liczna grupa pierwszoklasistów wyjechała na wycieczkę do Łowicza. Pierwszym punktem programu był pobyt w Skansenie Wsi Łowickiej w Maurzycach. Wiosenne słońce sprzyjało spacerom po świeżym powietrzu, toteż uczniowie obejrzeli niemalże wszystkie obiekty zgromadzone w Skansenie: autentyczne chałupy pochodzące z XIX wieku z charakterystycznym dla tamtego okresu wyposażeniem i dekoracjami, budynek przedwojennej szkoły oraz zabytkowy drewniany kościół. Podczas tej niecodziennej lekcji historii młodzież dowiedziała się od przewodniczki o początkach wycinankarstwa oraz  sztuce ludowej Księstwa Łowickiego.  Kolejnym miejscem, do którego udali się pierwszoklasiści, było Muzeum w Łowiczu. Tutaj przewodnik skupił swoją uwagę na strojach łowickich oraz słynnych na cały świat wycinankach. Zapoznawszy się z rodzajami wycinanek i metodami ich tworzenia, uczniowie udali się na warsztaty, podczas których mogli przekonać się, jak wiele wysiłku i starań potrzeba, aby wyciąć łowicką dekorację z papieru. Poobiedni czas młodzież spędziła w towarzystwie lokalnych przewodniczek, które niezwykle interesująco opowiadały o bogatej historii Łowcza, zapoznając jednocześnie uczniów z miejskimi zabytkami.  Pierwszoklasiści zobaczyli kolejno: Bazylikę katedralną, Kościół pijarów, Kościół mariawitów, Kościół i klasztor bernardynek. Miłym zwieńczeniem pobytu w Łowiczu były lody zjedzone na urokliwym Starym Rynku. Wyjazd odbył się dzięki staraniom pani Eweliny Sujaty.

 


 

Egzamin Gimnazjalny

   21 kwietnia 2015 r. rozpoczął się egzamin gimnazjalny, do którego przystąpiło 71 uczniów Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie. O godz. 9.00 uczniowie przystąpili do testu z historii i wiedzy o społeczeństwie, który trwał 60 minut. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie miały wyłącznie formę zamkniętą, były zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Chronologia powstania budowli (np. powstania piramid) i pytanie "Kto ustala uchwały w Polsce?" - to zagadnienia, które pojawiły się w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego. O godz. 11.00 gimnazjaliści rozpoczęli pracę z arkuszem z języka polskiego, który zawierał zadania odnoszące się do tekstów literackich. Wśród zadań otwartych znalazła się dłuższa wypowiedź pisemna, którą w tym roku było opowiadanie. W środę gimnazjaliści przystąpili do rozwiazywania zadań z części przyrodniczej. Arkusz zawierał zadania z biologii, geografii, fizyki i chemii. Gdzie leżą Alpy, ile energii zużyje dane urządzenie w określonym czasie, zaludnienie poszczególnych województw. Z takimi zagadnieniami zmierzyli się gimnazjaliści w części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Na rozwiązanie zadań przeznaczone było 60 minut. Po przerwie uczniowie rozpoczęli zmagania z egzaminem z matematyki. W zadaniach pojawiło się obliczanie wagi kulki lodów bez wafelka, obliczanie czasu i drogi, funkcje, pierwiastki, obliczanie kątów i ceny zeszytów. Ostatni dzień przeznaczony był na rozwiązanie arkuszy z języka angielskiego. Wszyscy uczniowie gimnazjum wybrali język angielski. O godz. 9.00 gimnazjaliści zdawali język angielski na poziomie podstawowym, a godz. 11.00- na poziomie rozszerzonym. Arkusze zawierały zadania zamknięte oraz zadanie otwarte w części rozszerzonej, które zawsze wzbudza najwięcej emocji. W tym roku trzeba było napisać e-mail do znajomego.    Zdania na temat egzaminu były podzielone, ale wszystko zweryfikują wyniki, które uczniowie poznają w czerwcu.

 


 

SZKOLNY KONKURS WIEDZY Z ANATOMII CZ. 1

   14 kwietnia 2015 roku uczniowie klas II i III naszego gimnazjum zmierzyli się z zadaniami konkursowymi z zakresu anatomii człowieka. W konkursie wzięło udział 13 uczniów.
   Pierwszy etap konkursu składał się z 32 zadań testowych. Na ich rozwiązanie uczniowie mieli 45 minut. Za wykonanie wszystkich zadań mogli otrzymać maksymalnie 32 punkty.
Do kolejnego etapu , który odbędzie się 5 maja przeszli następujący uczniowie:
 1.   Aleksandra Pierzak, kl. IIIa
 2.   Natalia Woch, kl. IIIc
 3.   Marcin Świderski, kl. IIc
 4.   Wiktoria Kurowska, kl. IIIa
 5.   Karolina Cieślak, kl. IIc
 6.   Adrianna Szymczak, kl. IIa

 


 

Uwaga!!!

   Uczestników warsztatów kulinarno-językowych we Wdzydzach Kiszewskich prosimy o zapoznanie się z programem wyjazdu.

 


 

Wycieczka szkolna do Hiszpanii i Francji (19–24 maja 2015 r.)

Szczegółowy program wycieczki.
 • Uczniowie biorący udział w wycieczce są zobowiązani posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.
 • Uczniowie będą przebywać podczas wyjazdu pod opieką wykwalifikowanej pielęgniarki.
 • Wszyscy uczestnicy wycieczki są ubezpieczeni.
 • Rodzice uczniów mają także dodatkowo możliwość wystąpić z wnioskiem o bezpłatne wydanie karty ubezpieczeniowej do NFZ (Wniosek o EKUZ) – Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15; informacja: tel. (42) 275 41 15, (42) 275 41 13.

 •  


   

  II Konkurs Translatorski

     Pięcioro naszych uczniów: Paulina Pałecz, Jakub Pustelnik, Jagoda Staniszewska, Natalia Woch i Julia Urbaniak wzięło udział w II Konkursie Translatorskim organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Patronem konkursu, który miał miejsce 10 marca b.r., był Zakład Pragmatyki Językowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Zadania przygotowane dla uczestników zmagań polegały na tłumaczeniu zdań. Należało się tutaj wykazać umiejętnościami translatorskimi z zakresu języków: angielskiego i niemieckiego. Organizatorzy rywalizacji zastrzegali już na wstępie, iż przy podawaniu tłumaczenia istotna jest ekwiwalencja znaczeniowa, a nie dosłowność. W kategorii gimnazjum II i III miejsce przypadły naszym uczennicom: Jagodzie i Natalii. Dziewczyny odebrały nagrody i dyplomy podczas uroczystości podsumowującej konkurs, która odbyła się 1 kwietnia w ZSP w Kleszczowie. Zwyciężczynie do konkursu przygotowała pani Marta Chobot.

   


   

  SZKOLNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI „LUDZIE LISTY PISZĄ”…

     Wiosenne miesiące w naszej szkole kojarzą nam się zwykle z ochroną przyrody. Wszyscy wówczas uczestniczymy w szkolnych obchodach Dnia Ziemi.
     Najważniejszą częścią tegorocznej akcji, obchodzonej pod hasłem „Ludzie listy piszą”, będzie pisanie listów do Ziemi. Możecie, drodzy Uczniowie, zabrać głos w temacie ekokonsumpcji oraz ograniczania ilości odpadów.
     Najciekawsze listy zostaną wydrukowane i umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły. Swoje prace należy zgłaszać do p. Moniki Starygi lub p. Patrycji Bukowy do dnia 27 kwietnia (poniedziałek) 2015 roku.

     Listy do Ziemi do proekologiczna, ogólnopolska akcja edukacyjna zainicjowana przez Fundację Arka w 2013 roku.. Więcej informacji o akcji można uzyskać pod adresem http://listydlaziemi.pl - tam też możecie wysłać list wirtualny.
     W ramach tegorocznych obchodów Dnia Ziemi zorganizowana zostanie wystawa prac autorskich oraz fotografii, lekcja zumby, między klasowy turniej piłki nożnej oraz happening dla Ziemi.

   


   

  I SZKOLNY KONKURS WIEDZY Z ANATOMII...

     ... odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2015 roku na 5 godzinie lekcyjnej (11:55 ÷ 12:40).
  Uczniowie biorący udział w Konkursie:
   1.   Krzysztof Kociniak, kl. IIIa
   2.   Aleksandra Pierzak, kl. IIIa
   3.   Wiktoria Kurowska, kl. IIIa
   4.   Filip Węglarski, kl. IIIa
   5.   Julia Urbaniak, kl. IIIa
   6.   Natalia Mularczyk, kl. IIIa
   7.   Natalia Woch, kl. IIIc
   8.   Miłosz Podsiadły, kl. IIIb
   9.   Karolina Cieślak, kl. IIc
  10.  Marcin Świderski, kl. IIc
  11.  Ada Szymczak, kl. IIa

   


   

  II SZKOLNY KONKURS GENETYCZNY „MISTRZOWIE GENTYKI”

     W dniu 31 marca 2015 roku odbył się pierwszy etap II szkolnego konkursu genetycznego „Mistrzowie genetyki”. Test konkursowy składał się z 26 zadań testowych obejmujących zagadnienia z zakresu genetyki: budowa DNA, budowa nukleotydów, replikacja DNA, dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, dziedziczenie wielo- i jednogenowe. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 40 minut. Każdy z uczestników konkursu mógł zdobyć maksymalnie 26 punktów. Organizatorem konkursu jest p. Monika Staryga.
  Do kolejnego etapu, który odbędzie się 7 maja br., przeszli następujący uczniowie:
 • Aleksandra Pierzak, kl. IIIa
 • Wiktoria Kurowska, kl. IIIa
 • Natalia Woch, kl. IIIc
 • Paweł Pajęcki, kl. IIIb
 •  


   

  Wycieczka zagraniczna w roku szkolnym 2014/2015

     W dniach 19–24 maja 2015 r. odbędzie się wycieczka szkolna do Hiszpanii i Francji. W programie wycieczki zaplanowano zwiedzanie:
  – Hiszpania: Montserrat, Barcelona, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Girona
  – Francja: Nîmes, Awinion.
     Dokładny harmonogram zwiedzania pojawi się przed wyjazdem. Kryteria udziału w wycieczce – Warunki uczestnictwa w wycieczce zagranicznej.

   


   

  Chleb i coś do chleba

     Pod hasłem „Chleb i coś do chleba” uczniowie z klasy Ia i przyjaciele przygotowali zdrowe II śniadanie dla swoich rówieśników, zgodnie z dewizą „żyj smacznie i zdrowo”.
     Zaczęli od upieczenia chleba i bułeczek na różnego rodzaju zakwasie, który otrzymali od osób, piekących chleb w domu .Najtrudniejsza sztuką było wyrobienie ciasta, jednak na szczęście ciasto wyrosło i chleb został upieczony dzięki uprzejmości Pana Marcina Stańczyka – szefa kuchni Solpark, wspierającego nasze prozdrowotne działania. Do chleba przygotowano m.in. twarożek ze szczypiorkiem, pastę jajeczną, były kanapki z chudą wędliną, żółtym serem, rzodkiewką, sałatą, papryką i z własnoręcznie wykonanym masłem. Specjały można był nabyć podczas przerwy śniadaniowej.
     Kanapki były bardzo smaczne i zdrowe, a ich konsumpcja zdecydowanie pożyteczna. Zachęcamy wszystkich do samodzielnego przygotowywania śniadań do szkoły i dzielenia się z innymi. Zapraszamy do galerii zdjęć ukazujących naszą pracę.

   


   

  Życzenia świąteczne dla naszej szkoły partnerskiej na Ukrainie

     Uczennice Gimnazjum – Sandra Jakubiak, Magdalena Wójcik, Wiktoria Kierasińska oraz Natalia Woch – przygotowały wielkanocne pisanki, które wraz z życzeniami świątecznymi zostały przekazane naszej szkole partnerskiej „Centrum Nadziei” z Równego na Ukrainie.

   


   

  Polsko-niemiecko-ukraińska wymiana doświadczeń

     W dniach 15-19 marca 2015 roku przedstawiciel naszego Gimnazjum wziął udział w szkoleniu, które odbyło się w Krzyżowej, na temat organizowania trójstronnej współpracy (polsko-niemiecko-ukraińskiej) oraz wymiany młodzieży. Warsztaty przygotowała i przeprowadziła Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele szkół z Polski, Niemiec oraz Ukrainy. Nasze Gimnazjum wystąpiło wspólnie z ukraińską szkołą partnerską „Centrum Nadziei” z Równego.

   


   

  Gra miejska w ZSE Radomsko

     Zespół Szkół Ekonomicznych im. T. Kotarbińskiego w Radomsku zorganizował 20 marca grę miejską „Od Wielkiej Wojny do dziś. Odkrywamy historię Radomska z Ekonomikiem.”. Konkurs był skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych, a jego celem było: poznanie historii miasta Radomska w XX wieku oraz historii Ekonomika – najstarszej szkoły średniej działającej nieprzerwanie od 90 lat, rozwijanie kreatywności, promowanie nowoczesnych narzędzi informacyjno-użytkowych, kształcenie umiejętności pracy w zespole, kształcenie umiejętności pozyskiwania i selekcji informacji oraz poznanie topografii miasta.
     Z naszej szkoły wzięła udział drużyna w składzie: Mikołaj Lasota, Paulina Krupska i Paulina Kątna oraz opiekun - p. Monika Piątczak.
     Po otrzymaniu wytycznych dotyczących gry miejskiej, każda drużyna musiała odwiedzić 5 miejsc, w których trzeba było wykonać zadania. Wśród nich znalazły się: Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne, Związek Nauczycielstwa Polskiego, sklep Zorza oraz Agencja Reklamy Gawlikowski. Zadania okazały się różnorodne: śpiewanie, odgadywanie rebusów, tworzenie reklamy specjalną techniką, określenie cen żywności z czasów II Wojny Światowej, a także zrobienie fotorelacji z całej gry miejskiej.
     Uczniowie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Zapraszamy do galerii.

   


   

  Szanowni Uczniowie!

     W marcu nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii Ja czytam!, którą swym patronatem honorowym objęła Minister Edukacji Narodowej. Celem kampanii jest rozwijanie kompetencji czytania, co MEN uznaje za kluczowe zadanie szkoły. W związku z tym w szkole zostanie zorganizowany Dyskusyjny Klub Edukacyjny.    Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu. Zainteresowanych zapraszam na spotkanie organizacyjne w środę 25 marca o godz. 14.30 (zbiórka pod pokojem nauczycielskim). Więcej o akcji na: http://jaczytam.pl.
  Zapraszam również do udziału w konkursie Wielkanoc 2015.

  Joanna Mądrzyk

   


   

  Kolejny etap konkursu

     W dniu 10.03.2015 r. odbył się szkolny etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM I CHRONI ŚRODOWISKO”, w którym udział wzięło 24 uczniów z klas I – II. Do kolejnego etapu zakwalifikowali się uczniowie:
 • Julia Sołtys z klasy I c
 • Paweł Muskała z klasy II c
 •    Zwycięzcy otrzymują dyplomy i nagrody z Urzędu Gminy w Kleszczowie. Opiekę nad konkursem i jego uczestnikami sprawowała p. Iwona Binkowska - Antoszczyk. Życzymy powodzenia w kolejnym etapie Turnieju, który odbędzie się 24.03.2015r.

   


   

  Sprawozdanie z udziału w konkursie „Informatyczny Puchar

     5 i 6 marca grupa uczniów naszego Gimnazjum przystąpiła on-line do testów wiedzowych w ramach konkursu informatycznego „Informatyczny Puchar” zorganizowanego przez ZSE-E w Radomsku. Do pierwszego etapu przystąpili:
 • Mikołaj Lasota
 • Karol Fryś
 • Filip Węglarski
 • Maciej Waleryn
 •    Po podsumowaniu obu testów, wybranych zostało 15 finalistów. Wśród nich pojawiło się nazwisko naszego ucznia - Mikołaja Lasoty.
     13 marca w ZSE-E w Radomsku odbył się finał konkursu. Uczniowie rozwiązali test finałowy. Nasz uczeń – Mikołaj Lasota zdobył 63,65% punktów i zajął bardzo wysokie – czwarte miejsce – ustępując jedynie o niespełna pięć punktów procentowych zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu.
     Gratulujemy Mikołajowi i życzymy kolejnych informatycznych sukcesów.

   


   

  Gimnazjaliści spełniają marzenia - edycja 2015

     Po raz kolejny sprawiliśmy radość choremu dziecku – tym razem dziewięcioletniej podopiecznej fundacji „Mam marzenie”. Z kilkuletnią Angeliką spotkaliśmy się 18 marca b.r. w łódzkim szpitalu przy ulicy Spornej. Nasi uczniowie mieli ze sobą prezent dla marzycielki – upragniony przez nią laptop. Nieskrywaną satysfakcję sprawił dziewczynce ponadto widok smoków – w które na czas spotkania „przeobrazili” się gimnazjaliści. Angelika od razu zaskarbiła sobie naszą sympatię. Fakt ów nie dziwi, gdyż okazała się ona niezwykle sympatyczną, radosną, otwartą kilkulatką, która całymi godzinami mogłaby rozmawiać o smokach i dinozaurach. Mimo różnicy wieku nasza młodzież doskonale rozumiała się z Angeliką; wspólnym wysiłkiem dokonali instalacji laptopa, którego ekran szybko zapełnił się ulubionymi przez dziewczynkę stworami. W spotkaniu uczestniczyli także wolontariusze fundacji „Mam marzenie” oraz rodzice Angeliki, którzy wielokrotnie i z całego serca dziękowali mieszkańcom gminy Kleszczów za ofiarność podczas akcji charytatywnej „Uwierz w marzenia – na nie nigdy nie jest za późno”. Dzięki tak dużej hojności społeczność gimnazjalna wkrótce spełni kolejne marzenie.


  Obejrzyj fotorelację ze spotkania.

   


   

  Konkurs fotograficzny

     Zespół Szkół Ekonomicznych im. T. Kotarbińskiego w Radomsku pod patronatem Towarzystwa Fotograficznego im. E. Osterloffa w Radomsku organizuje II Konkurs Fotograficzny z cyklu CZTERY PORY ROKU „WIOSNA-LATO-JESIEN-ZIMA W OBIEKTYWIE. Każdy uczestnik ma za zadanie zgłosić od 1 do 3 fotografii z każdej pory roku. Osoby chętne do wzięcia udziału proszone są o kontakt z p. Moniką Piątczak – szkolnym doradcą zawodowym.
 • → Regulamin konkursu

 •  


   

  Targi edukacyjne

     Dla trzecioklasistów zbliża się czas wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Każdy uczeń ma przed sobą podjęcie decyzji, która będzie miała wpływ na całe jego życie, dlatego mając to na uwadze 11 marca 2015r. nasze Gimnazjum zorganizowało targi edukacyjne. Z tej okazji zaprosiliśmy szkoły z powiatu bełchatowskiego i radomszczańskiego, w celu zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej. Na przyjazd zdecydowały się następujące placówki:
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. L. Czyżewskiego w Bełchatowie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 4 im. R. Traugutta w Bełchatowie
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wł. St. Reymonta w Dobryszycach
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. F. Fabianiego w Radomsku
 • II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku
 • Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
 • Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. J. Groszkowskiego w Radomsku
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. S. Staszica w Radomsku
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. T. Kotarbińskiego w Radomsku
 • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. A. F. Modrzewskiego w Wolborzu
 • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. W. Witosa w Bujnach
 •    Celem tego przedsięwzięcia było umożliwienie rodzicom i uczniom trzecich klas zapoznania się z ofertą szkół oraz uzyskania od przedstawicieli odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące m.in. rekrutacji, przedmiotów rozszerzonych, czy zajęć praktycznych. Ponadto dyrektor gimnazjum p. R. Ciągło przedstawił informacje związane z egzaminem gimnazjalnym oraz zasadami i terminami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Mamy nadzieję, że wszystkie informacje, jakie zdobyli nasi uczniowie oraz ich rodzice podczas targów, ułatwią im wybór dalszej drogi kształcenia.

   


   

  Nowości w zakładce Konkursy:

 • → „Mistrzowie genetyki”
 • → I Szkolny Konkurs Anatomiczny

 •  


   

  Dzień Kobiet z poezją

     Uczniowie klasy II a z nauczycielką języka polskiego Izabelą Marcinkowską, brali udział w jednym ze spotkań poprzedzających Światowy Dzień Poezji - święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Na spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie zostaliśmy zaproszeni, aby czytać wiersze miłosne. Każdy chłopiec z okazji Dnia Kobiet zaprezentował ciekawą interpretację głosową jednego z liryków Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana, Juliana Ursyna Niemcewicza, Juliana Tuwima i Jana Pawła II. Dziewczęta nagrodziły chłopców deklamacją swoich utworów. Okazało się, że poeci różnych epok wielbili nie tylko przymioty duchowe kobiet, ale i cielesne, co wywołało dużo emocji. Dziękujemy paniom bibliotekarkom za zaproszenie i słodki akcencik na zakończenie spotkania.

             

   


   

  Dzień Kobiet w naszej szkole

     4 marca 2015r. uczniowie naszego gimnazjum świętowali dzień kobiet. Z tej okazji w ramach projektu „zachowaj równowagę” dziewczęta z naszej szkoły oraz ZSP Kleszczów pod opieką p. Eweliny Sujaty brały udział w zajęciach zumby, które odbywały się na hali sportowej. Choreografię i muzykę przygotowała p. Katarzyna Woźniak, która swoją energią potrafiła wszystkich zachęcić do tańca.
     W tym samym czasie chłopcy – wraz z nauczycielami pozostali w klasach, gdzie przygotowywali niespodziankę dla koleżanek z klasy, którą było zdrowe drugie śniadanie. Trzeba przyznać, że chłopcy wykazali się dużą kreatywnością, ponieważ kanapki zachwycały nie tylko smakiem, ale i wyglądem.
     Po zajęciach zumby dziewczęta wróciły do klas, gdzie chłopcy czekali z życzeniami, drobnymi upominkami oraz posiłkiem.
     Wszystkim kobietom życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego.

   


   

  PANGEA w 2015 r.

     W dniu 3 marca 2015 r. w Naszym Gimnazjum odbył się etap szkolny międzynarodowego konkursu matematycznego PANGEA, w którym wzięło udział 51 uczniów. Organizatorami konkursu są Międzynarodowe Szkoły Meridian i Uczelnia Vistula. Konkurs PANGEA jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, a także szkół średnich. Głównym zadaniem konkursu jest propagowanie matematyki wśród młodzieży. W danym typie szkoły występuje podział na kategorie klasowe, oznacza to, że każda klasa rozwiązuje inny arkusz dostosowany do swoich wymagań programowych. Szkolnym koordynatorem konkursu była pani Julita Ozga, która przyjmowała zgłoszenia i odpowiedzialna była za przeprowadzenie konkursu w szkole.

   


   

  Wizyta polskiej delegacji na Ukrainie

     W dniach 26 lutego – 1 marca 2015 roku polska delegacja odwiedziła partnerskie szkoły oraz Urząd Miasta Równe na Ukrainie. Wyjazd, który odbył z inicjatywy współpracującej z naszym gimnazjum szkoły „Centrum Nadziei”, został przygotowany przez Stowarzyszenie „Gałązka Oliwna” z Piotrkowa Trybunalskiego. Najważniejszym punktem programu było seminarium naukowe – zorganizowane przez szkołę „Centrum Nadziei” – poświęcone problemowi kultywowania tradycji w szkołach polskich oraz ukraińskich.

   


   

  TARGI EDUKACYJNE 2015

     Dyrektor Gimnazjum zaprasza rodziców i uczniów klas trzecich na tegoroczne targi edukacyjne, które odbędą się 11.03.2015r. o godzinie 16.30 w auli Solparku.
     Podczas targów będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bełchatowskiego i radomszczańskiego oraz porozmawiać z ich przedstawicielami.
     Ponadto zostaną przekazane informacje związane z egzaminem gimnazjalnym, a także zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

  Serdecznie zapraszamy!!!


   


   

  Dzień Kobiet 2015

     Przejdź do zakładki Samorząd Uczniowski.

   


   

  Warsztaty kulinarne w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy „Zachowaj Równowagę”

     W dniu 23.02. 2015r. w Restauracji Hotelu SolPark odbyły się warsztaty kulinarne prowadzone prze szefa kuchni Marcina Stańczyka dla uczniów Gimnazjum. Zajęcia miały na celu promować zdrowe odżywianie i zachęcić uczniów do samodzielnego przygotowywania potraw, ponieważ prawidłowo zestawiona dieta zapewnia sprawność umysłową i fizyczną oraz dobry ogólny stan zdrowia. Dzięki wskazówkom Panów Marcina Stańczyka oraz Roberta Śniaszka uczestnicy przygotowali: sałatkę z grillowanym kurczakiem i pestkami dyni oraz serem pleśniowym, sałatkę owocową z malinowym Vinegretem, zupę krem pomidorowy z grzankami ziołowymi, pierś parowaną z warzywami i dzikim ryżem. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem czekamy na kolejną edycję. Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili zorganizowanie lekcji gotowania.
  Zapraszamy do galerii zdjęć.

  Mistrzowie Dobrej Formy

   


   

  Konkurs dla gimnazjalistów „Jakie znasz zawody?”

     Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz z Fundacją Społeczeństwo i Gospodarka pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?”.
     Zadaniem konkursowym jest stworzenie krótkiego (30 sekundowego) filmu przedstawiającego wykonywanie wybranego zawodu rzemieślniczego. Prace powinny w sposób ciekawy przedstawić zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.
     Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy. Poznając różne zawody młodzież zdobywa wiedzę o życiu społecznym i gospodarczym oraz uczy się szacunku dla pracy innych. Rozwijanie zainteresowań artystycznych poprzez wykonanie filmu wpłynie na kreatywność oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.
     Szczegółowych informacji udziela szkolny doradca zawodowy – Monika Piątczak.

  Zapraszamy do udziału w konkursie!!! - patrz Regulaminy.

   


   

  SOS DLA AFRYKI

     Tradycją w naszym gimnazjum stała się współpraca z krakowską Fundacją Kapucyni i Misje, a przez to pomoc dla mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej i Czadu. Od 4 lat młodzież gimnazjalna pod opieką p. Moniki Starygi organizuje akcje mające na celu zbiórkę funduszy dla mieszkańców RCA.
     Akcję „Wyślij pączka do Afryki” organizowaliśmy po raz drugi. W tym roku młodzież gimnazjalna pod opieka p. Moniki Starygi i p. Patrycji Bukowy zbierała fundusze na realizacje 7 projektów na terenie RCA.
  Ze względu na ferie zimowe akcja prowadzona była dwuetapowo: w tłusty czwartek (12 lutego) na terenie Gminy Kleszczów oraz 19 lutego na terenie szkoły.
     W trakcie akcji udało się sprzedać ponad 600 pączków (w całości robionych przez dziewczyny i ich mamy) za łączną kwotę 2485 zł. Kwota ta została przekazana na konto Fundacji.
  Szczególne podziękowania składamy na ręce Zakładu Komunalnego w Kleszczowie i Pana Krzysztofa Jasnosa, który kolejny raz wspierał naszą akcję.
     Pierwszy raz w naszą akcje i pomoc dla mieszkańców RCA włączyła się Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, za co serdecznie dziękujemy.
  Również po raz pierwszy ( i mamy nadzieje – nie ostatni) w akcję pomocy włączyły się dzieci i opiekunowie z Publicznego przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach, które we wtorek 17 lutego sprzedawały robione własnoręcznie pączki. Serdecznie dziękujemy Dyrektor Przedszkola – Pani Ewie Bindas.
  Za wsparcie dziękujemy również Urzędowi Gminy w Kleszczowie i Pani Kalinie Pierzak, firmie SOLPARK Kleszczów, ZSP im. Jana Pawła II w Kleszczowie, wszystkim uczniom, rodzicom i mieszańcom naszej Gminy.

   


   

  Wycieczka zawodoznawcza do Łodzi

     W środę, 18 lutego 2015r. grupa 44 trzecioklasistów pod opieką Pani Bogusławy Barańskiej, Pani Magdaleny Szczęsnej, Pana Grzegorza Kurdka oraz Pani Moniki Piątczak wzięło udział w zawodoznawczej wycieczce do Łodzi.
     Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum fabryki w Manufakturze. Przewodnik opowiedział m.in. o okolicznościach powstania zakładów przemysłowych w Łodzi, XIX-wiecznych warunkach pracy w zakładach włókienniczych oraz o historii majątku Poznańskich. Uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak pracowały zabytkowe krosna oraz prześledzić długą drogę bawełny z plantacji, poprzez fabrykę, do sklepu z tkaninami.
     Głównym celem wycieczki był udział w dniach otwartych hotelu Andel's. Uczniowie mogli zobaczyć jak wygląda zawód hotelarza, recepcjonisty, kucharza, kelnera, barmana, koordynatora bankietów, masażysty oraz pokojówki. Wiele emocji dostarczyły również konkursy, dotyczące m.in. dekoracyjnego składania serwetek, rozpoznawania przypraw, czy gotowania. Dwóch naszych uczniów: Mateusz Alama i Miłosz Podsiadły odważyło się ugotować włoskie pasty, których wszyscy mogli spróbować. Chłopcy zostali nagrodzeni przez hotel Andel's oryginalnymi produktami spożywczymi.
     Podczas spotkania uczniowie mieli również okazję zapoznać się z ofertą szkół związanych z branżą hotelarską i gastronomiczną, a także porozmawiać o swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej z profesjonalnymi doradcami zawodowymi z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Zawodowego.
     Ostatnią atrakcją było zwiedzanie hotelu "od kuchni", w trakcie którego trzecioklasiści mogli zwiedzić apartament w którym nocowali m.in. Justin Bieber i Shakira, zaplecze kuchenne, jadalnię oraz strefę SPA.
  Zapraszamy do galerii.

   


   

  DYSKOTEKA OSTATKOWA 2015

     Informacja na zakładce Samorządu Uczniowskiego.

   


   

  BEZPIECZNI W SIECI

     W roku 2015 Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzimy 10 lutego. Tak jak w zeszłym roku, wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane są pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”.
     Podczas obchodów DBI podkreślamy to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym.

  Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta.

  czytaj więcej...

   


   

  Bezpieczne ferie zimowe

     W ostatni dzień przed feriami uczniowie gimnazjum spotkali się z kierownikiem Komisariatu Policji w Kleszczowie, p. Jarosławem Popławskim. Celem spotkania zorganizowanego przez pedagoga szkolnego było przypomnienie uczniom podstawowych zasad bezpieczeństwa jakimi należy się kierować podczas ferii zimowych. Policjant zwrócił szczególną uwagę na zachowanie się młodzieży podczas pobytu na zimowiskach, kontakty z obcymi osobami, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz zagrożenia związane z korzystaniem z komputera i internetu.
     Spotkanie było również okazją do wręczenia nagród uczennicom, które wzięły udział w konkursie plastycznym „Dla mojej babci, dla mojego dziadka”. Na zakończenie pan Dyrektor życzył uczniom udanych ferii zimowych.

   


   

  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dla mojej Babci, dla mojego Dziadka”

     Praca plastyczna Patrycji Szczepanik uczennicy Gimnazjum w Kleszczowie, zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Dla mojej Babci, dla mojego Dziadka” - edycja góralska. 20 stycznia 2015 roku w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy odbyły się uroczyste obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka. Podczas Gali zostały wręczone nagrody zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie plastycznym oraz została zorganizowana wystawa prac laureatów konkursu. Prace konkursowe wykonane pod kierownictwem Bogusławy Gajzler, nauczyciela plastyki przygotowały również : Wiktoria Kurowska, Marta Nowacka i Weronika Piątczak.
     Galę poprowadził: dziennikarz Michał Olszański oraz Marcin Zubek (Związek Podhalan, oddział Zakopane). Rolę Honorowej Babci i Dziadka tegorocznej edycji pełnili: Krystyna Pitoń-Krauzowicz i Czesław Majewski. W uroczystej Gali uczestniczyli Honorowe Babcie i Honorowi Dziadkowie: Teresa Lipowska, Anna Seniuk, Ewa Ziętek, Halina Rowicka, Witold Pyrkosz, Janusz Tylman, Marek Siudym, Krzysztof Kalczyński, Zofia Czernicka, Stefan Friedmann, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. Zaproszenie przyjął Krzysztof Zanussi.
     Podczas uroczystości zostały również wręczone statuetki „Człowiek z pasją” i „Firma z pasją”, które Fundacja przyznaje osobom i organizacjom nieprzeciętnym, ludziom o otwartych sercach i umysłach, których życiem rządzi pasja i którzy swoją pasją potrafią zarazić innych.
     Organizatorem I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dla mojej Babci, dla mojego Dziadka”- edycja góralska oraz uroczystej Gali była Fundacja „Żyj z pasją”.

        

  Zapraszamy do galerii.

   


   

  Konkurs!

     Zapraszamy wszystkich uczniów gimnazjum do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Rocznicowym

  „Wincenty Witos- znany i nieznany”.

  Więcej informacji na stronie http://zsrckpbujny.com
  Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

   


   

  Gimnazjaliści spełniają marzenia!

     Nadszedł czas na podsumowanie tegorocznej akcji charytatywnej „Uwierz w marzenia, na nie nigdy nie jest za późno”. Akcja odbyła się w dniach od 05 do 16 stycznia 2015r.
  Opiekunami akcji były panie: Ilona Ziemba, Agnieszka Retkiewicz oraz Aleksandra Ignasiak-Smela.
     W tym roku podczas akcji gimnazjaliści zebrali kwotę 4719,98 zł. Wszystkim darczyńcom i wolontariuszom serdecznie dziękujemy. Zebrane pieniądze będą przeznaczone jak co roku na spełnienie marzeń podopiecznych fundacji: „Mam Marzenie”.
  Relację ze spełnienia marzeń chorych dzieci obejrzymy w późniejszym terminie.

   


   

  ***

      15 stycznia grupa 5-latków z Przedszkola w Kleszczowie odwiedziła nasze gimnazjum. Przyszli uczniowie naszej szkoły wzięli udział w lekcji biologii podczas której p. Monika Staryga oraz uczniowie klasy IIIb przybliżyli przedszkolakom budowę oka, szkieletu człowieka i serca. Trzecioklasiści pomagali 5-latkom mikroskopować, omówili budowę mikroskopu, a także zaprezentowali przyspieszony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Po lekcji przedszkolaki udali się do sekretariatu, gdzie tajniki swojej pracy zaprezentowała p. Basia Bujacz. Zwiedzili także gabinet Pana Dyrektora i pokój nauczycielski. Zapraszamy do galerii.

   


   

  Zapraszamy do udziału, w kolejnej już edycji akcji – Wyślij pączka do Afryki!!!
  Dobrze jesteś! Potrzebujemy Cię. Potrzebujemy Twojej pomocy.
  Dzisiaj możesz uratować czyjeś życie. To się dzieje teraz!

  Dołącz do naszej akcji.
     W tłusty czwartek – 12 lutego – wybierasz się na basen do SOLPARKU?? A może planujesz poćwiczyć na siłowni, zagrać w kręgle lub skorzystać z sauny?? Świetnie się składa, gdyż właśnie w tłusty czwartek młodzież gimnazjalna na terenie SOLPARKU będzie sprzedawała pączki „afrykańskie”. Jest to kontynuacja ubiegłorocznej akcji, która cieszyła się ogromnym powodzeniem. Cena pączka to 2,50 zł…Dużo? Ale pomyśl, że kupując takiego pączka pomagasz sierotom z terenów objętych wojną domową - z Republiki Środkowej Afryki. A jedząc takiego pączka pamiętaj, że od niego nie urośnie Ci brzuch ale serce !:)
     Wyjeżdżasz na ferie? Ależ to nic nie szkodzi ! Baw się dobrze i aktywnie wypoczywaj, a po powrocie, w czwartek 19 lutego odwiedź nasze Gimnazjum – tu również będziemy „pączkować”:)
     Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany misjonarzom, którzy mimo wojny nie opuścili swoich podopiecznych i dzielą ich los.

   


   


     Zapraszamy uczniów zainteresowanych matematyką do wzięcia udziału w konkursie matematycznym z atrakcyjnymi nagrodami. Etap szkolny odbędzie się 3 marca 2015 r. Uczestnictwo jest bezpłatne, a liczba uczestników jest nieograniczona. Konkurs PANGEA podzielony jest na kategorie: klasa 1, 2 i 3 – każda klasa rozwiązuje inny arkusz. Zgłoszenia przyjmowane są przez Panią Julitę Ozgę do 30 stycznia 2015. Wszystkie dodatkowe informacje odnośnie konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.pangea.edu.pl.

   


   

  Drodzy Gimnazjaliści !!!

      Ruszamy z przygotowaniami do drugiej edycji akcji „Wyślij pączka do Afryki”!

     Tradycją w naszym Gimnazjum stała się współpraca z Fundacją Kapucyni i Misje oraz pomoc dzieciom z RCA. Wspólnie „wybudowaliśmy„ szkołę w Nzoro, „wykopaliśmy” studnię, pomogliśmy wyżywić biedne dzieci z Republiki Środkowej Afryki i wybudować szkołę muzyczną.
  Liczymy na was, drodzy gimnazjaliści, i w tym roku ! Akcja na terenie naszej szkoły odbędzie się zaraz po feriach, w dniu 19 lutego.
  - Jeśli chcecie się włączyć w akcje pomocy dzieciom z RCA……
  - Jeśli macie znajomych/kolegów z innych szkół – przekażcie im wiadomość o akcji – być może uda się zorganizować akcję również w ich szkole…….
  - Jeśli macie pomysł na plakat/gazetkę….
  …. zgłoście się do p. Moniki Starygi lub p. Patrycji Bukowy.
  Więcej informacji znajdziecie na stronie http://tamtamitu.kapucyni.pl/
  I pamiętajcie, że od pączka rośnie nie brzuch a serce!!!

   


   

  23. Finał WOŚP

      Już 11 stycznia 2015 roku odbędzie się 23 Finał WOŚP. Celem zbiórki w tym roku jest:

  „Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach
  pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”.

  Dokładnie 11 stycznia 2015 roku 120 tysięcy wolontariuszy wyjdzie na ulice nie tylko Polski, ale i kilkudziesięciu miast w wielu krajach na świecie, żeby zbierać pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali.
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI

   


   

  Gimnazjaliści spełniają marzenia

      Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Kleszczów do włączenia się do noworocznej akcji charytatywnej. Prosimy, aby na ręce naszych wolontariuszy – uczniów Gimnazjum w Kleszczowie przekazywać choćby niewielkie sumy pieniędzy. Zbiórka przeprowadzona zostanie w dniach:
  05 stycznia – 16 stycznia 2015 r.
  Za zebrane pieniądze spełnimy marzenia podopiecznych Fundacji „Mam Marzenie”. Za okazaną pomoc SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

  Organizatorzy zbiórki:
  Społeczność Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie.


     Akcję organizujemy już po raz trzeci. Do tej pory spełniliśmy marzenia 3 podopiecznych Fundacji „Mam Marzenie”.

   


   

  Jasełka AD 2014
     W dniu 19. 12. 2014 r, jak co roku, społeczność gimnazjalna wzięła udział w szkolnych jasełkach przygotowanych przez uczniów gimnazjum. Wystąpili w nich uczniowie klas Ib, IIa, IIc, IIIa, IIIb, IIId. Na początku Dyrektor szkoły Pan Ryszard Ciągło podzielił się opłatkiem z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, złożył świąteczne życzenia uczniom i wszystkim pracownikom gimnazjum. Następnie w atmosferze pełnej serdeczności i życzliwości uczniowie zaprezentowali montaż słowno–muzyczny przypominający wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa Chrystusa, abyśmy kolejny raz przeżyli tajemnice Bożego Narodzenia. Tegoroczne jasełka były utrzymane w radosnym tonie i wprowadziły uczniów w prawdziwie świąteczny nastrój. Nie zabrakło również tradycyjnych kolęd w wykonaniu Mikołaja Lasoty oraz Sandry Jakubiak. Mądre słowa przytaczane przez Karolinę Cieślak ze szkolnej sceny: „Życzymy Wam, byście nie byli jedynie niemymi przechodniami, abyście odkryli w drugim człowieku obecność Chrystusa, byście z radością i prostotą dziecka świętowali narodziny Zbawiciela….” uświadomiły nam, dlaczego co roku z tak dziecinną ufnością czekamy właśnie na te jedyne w swoim rodzaju Święta Bożego Narodzenia. Jasełka zostały przygotowane pod kierunkiem p. Bogusławy Barańskiej, p. Bogusławy Gajzler, p. Ilony Bujacz oraz p. Sławomira Szafrańskiego.

   


   

  „PRAWA DZIECKA, PRAWA CZŁOWIEKA- moje, twoje, nasze”

     12 grudnia uczniowie naszego gimnazjum uczcili rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Podczas krótkiego montażu słowno- muzycznego uczniowie przedstawili najważniejsze informacje związane z prawami człowieka i prawami dziecka. Uświadomili społeczności szkolnej, że upowszechnianie praw dziecka nie jest wymierzone przeciwko dorosłym. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, ze prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się wzajemnie uzupełniają.
     W czasie uroczystości zostały wręczone dyplomy i nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursach. W konkursie organizowanym przez bibliotekę szkolną ze znajomości książki i filmu „ Igrzyska śmierci” trzecie miejsce zajęła Natalia Woch, drugie Adrianna Szymczak, a pierwsze - Jagoda Staniszewska.
     W konkursie, który zorganizowała pedagog z okazji uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka na prezentację multimedialną trzecia miejsce zajęła Eliza Sukiennik, drugie - Karolina Cieślak, a pierwsze - Mikołaj Lasota. Serdecznie gratulujemy!

   


   

  Akcja charytatywna – Zimowa pomoc dla zwierząt.

      Na przełomie listopada i grudniu 2014 roku została przeprowadzona w Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie zbiórka karmy oraz pieniędzy na zakup karmy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bełchatowie, Piotrkowie Trybunalskim oraz Radomsku. Podczas akcji przeprowadzonej w szkole, zebrano karmę (suchą oraz w puszkach): 24,7 kg karmy dla psów oraz 3,21 kg karmy dla kotów. Do akcji charytatywnej bardzo ofiarnie włączyli się także mieszkańcy Gminy Kleszczów. Nasi wolontariusze (41 uczniów) zebrali kwotę 1 995,46 zł.
     W dniu 11 grudnia 2014 r. uczniowie (15 osób) zawieźli karmę (44,7 kg karmy dla psów oraz 5,21 kg karmy dla kotów) oraz przekazali pieniądze – 2 000,00 zł (dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bełchatowie – 700 zł, w Piotrkowie Trybunalskim – 700 zł, w Radomsku – 600 zł) na zakup karmy oraz opłacenie leczenia chorych zwierząt. Opiekunami Zimowej pomocy dla zwierząt były: p. Iwona Binkowska–Antoszczyk oraz p. Agnieszka Reszka.

     Wszystkim darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w przeprowadzenie akcji serdecznie dziękujemy.

   


   

  Zaproszenie!

      Dyrektor SP w Kleszczowie oraz grono pedagogiczne serdecznie zaprasza całą społeczność gimnazjalną na kiermasz charytatywny, który odbędzie się w dniu 12 grudnia o godz. 16.30. Podczas kiermaszu odbędzie się przedstawienie w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej pt. "Opowieść Wigilijna". W akcję włączyli się również uczniowie naszego imnazjum przygotowując świąteczne choinki. Można je było nabyć w dniu wczorajszym za kwotę 10złotych. Podczas kiermaszu w SP będzie można zakupić ozdoby świąteczne, również te, przygotowane przez naszych gimnazjalistów, a tym samym wspomóc Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.
  Serdecznie zapraszamy

   


   

  Gratulujemy!!!

     W roku szkolnym 2014/2015 w naszym gimnazjum odbyły się eliminacje szkolne Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Łącznie wzięło w nich udział 72 uczniów.
     Do etapu rejonowego zakwalifikowały się następujące osoby:
  Jagoda Staniszewska – biologia, język angielski
  Karolina Cieślak - biologia
  Natalia Woch – język angielski, język niemiecki
     Życzymy w/w uczniom dalszych sukcesów.

   


   

  Filmowa Noc Listopadowa

     Z 28 na 29 listopada grupa gimnazjalistów uczestniczyła w Filmowej Nocy Listopadowej. Spotkanie zorganizowane na terenie szkoły poprzedzone było warsztatami związanymi z kinematografią. Uczniowie tworzyli scenariusz i odtwarzali scenki filmowe w określonej konwencji gatunkowej. Wiele zabawy dostarczyły też młodzieży zadania związane z charakteryzacją. Niebywałą atrakcją było całonocne oglądanie filmów wskazanych przez samych uczestników spotkania. Impreza tak spodobała się gimnazjalistom, że co niektórzy już zapowiedzieli swój udział w przyszłorocznej edycji Filmowej Nocy Listopadowej.

     

   


   

  Dyrektor Gimnazjum zaprasza

     wszystkich rodziców na spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie w ramach realizacji projektu „ Razem przeciw przemocy w rodzinie”. Podczas spotkania będą podejmowane tematy związane z radzeniem sobie w sytuacjach kryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przemocy na funkcjonowanie dzieci ( wychowujących się w warunkach przemocy) w życiu dorosłym. W tym dniu konsultacje z wychowawcami zaplanowane są od godziny 17.00.

  Serdecznie zapraszamy.


   


   

  Wyjazd do RCKiK w Łodzi

      W dniu 26 listopada 2014 roku uczniowie klas III gimnazjum, pod opieką nauczycieli, wzięli udział w jednodniowym wyjeździe do Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Wyjazd zorganizowany został przy współpracy z HDK PCK Kleszczów przez p. Monikę Starygę. Już po raz drugi uczniowie naszego gimnazjum mieli możliwość przybliżenia wiedzy wyniesionej z lekcji na temat krwiodawstwa i dawstwa szpiku. Widzieli, w jaki sposób krew jest rozdzielana, przechowywana, a także w jaki sposób pozyskuje się płytki krwi i jak się je przechowuje. Pani prelegentka opowiedziała, jakie warunki należy spełnić aby zostać dawcą krwi i szpiku oraz jak należy się przygotować do tej ważnej roli.

   


   

  Tradycyjnie pod koniec roku:

   


   

  DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

      Samorząd Szkolny zaprasza wszystkich uczniów na dyskotekę andrzejkową, która odbędzie się we wtorek, 25 listopada 2014 roku w godzinach 16:00 - 20:15. Życzymy miłej zabawy

   


   

  Konkurs!

      Pierwsze Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe już za nami. Nasi uczniowie zmagali się z językiem polskim, historią, wiedzą o społeczeństwie, matematyką i chemią. Na prośby uczniów, zamieszczamy terminarz pozostałych konkursów. Życzymy powiedzenia.

   


   

  Lekcja biologii na żywo

     19 listopada 2014 roku uczniowie klas I i II naszego gimnazjum wzięli udział w nietypowej lekcji biologii – lekcji biologii na żywo zorganizowanej przez p. Monikę Starygę a przeprowadzonej przez Agencje Impresaryjno – Artystyczną Klaps – Art. Bohaterami lekcji były pajęczaki – ptaszniki. Wielkie, włochate, śmiertelnie groźne i do tego polujące na ptaki – tak pająki ptaszniki są odbierane przez większość ludzi. Rzeczywistość okazała się mniej barwna, ale równie ciekawa. Hodowca ptaszników opowiadał o budowie ich ciała, trybie życia, prezentował równocześnie różne, żywe gatunki. Uczniowie mieli okazję przyjrzeć się z bliska, w jaki sposób pajęczaki produkują nić, jak się bronią. Lekcja dostarczyła uczniom niecodziennych wrażeń i pogłębiła ich wiedzę o tej grupie stawonogów.

   


   

  Święto Niepodległości

     Siódmego listopada nasze Gimnazjum świętowało 96 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczyste obchody i towarzyszące jemu konkursy zostały przygotowane przez wszystkich uczniów klasy II a i jedną uczennicę klasy II b w ramach projektu edukacyjnego „Święto Niepodległości w naszej szkole”. Opiekunkami projektu były panie: Maria Krupska, Joanna Mądrzyk i Agnieszka Retkiewicz.
     Kilka tygodni wcześniej do uczniów uzdolnionych literacko skierowany został konkurs „Życzenia dla Polski”. Ci, którzy lubią malować i rysować, mogli się wykazać w konkursie plastycznym „Ojczyzna wolna, znów wolna…”.
     W konkursie literackim komisja nagrodziła dwie prace. Drugie miejsce zajęła praca Marty Nowackiej, a pierwsze Karoliny Cieślak. W konkursie plastycznym: trzecie miejsce zajęła Paulina Pendziwiatr, drugie – Potr Grzybowski, a pierwsze – Magdalena Wójcik.
     Część artystyczna rozpoczęła się filmem „Animowana historia Polski”. W dalszej części uczestnicy projektu zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, uświetniony występem wokalnym Mikołaja Lasoty i Malwiny Piechury. Na zakończenie uczniowie pokazali efekt sondy przeprowadzonej wśród mieszkańców gminy Kleszczów oraz uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Łękińsku.
     11 listopada uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości. Po Mszy Świętej w Kościele pod wezwaniem NMP w Kleszczowie oraz występie młodzieży nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem.

   


   

  Spotkanie z ratownikiem WOPR

     W dniu 7 listopada 2014 roku uczniowie gimnazjum wzięli udział w godzinnym spotkaniu z ratownikiem. Spotkanie odbyło w auli SOLPARKU i miało na celu przybliżenie młodzieży zasad postępowania i zachowania się podczas korzystania czy też przebywania w pobliżu zbiornika wodnego oraz na basenie. Podczas spotkania prelegent omówił sposób oznakowania zbiornika wodnego, znaczenie koloru flag wywieszonych przy zbiorniku wodnym, a także zasady jakimi powinien kierować się każdy, kto chce wejść do zbiornika wodnego. Zaprezentował również podstawowy sprzęt ratowniczy oraz zasady jego używania. Na koniec uczniowie mieli możliwość zadania kilku, nurtujących ich pytań.

   


   

  Spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim

     Październik jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych, dlatego z tej okazji biblioteka szkolna przygotowała dla naszych uczniów turniej czytelniczy „Igrzyska śmierci”. W konkursie wzięło odział siedmioro uczniów gimnazjum. Odbył się on w dwóch etapach. Etap pierwszy to eliminacje, polegające na rozwiązaniu testu ze znajomości pierwszej części cyklu książek Suzanne Collins - „Igrzyska śmierci”. Etap drugi to seria pytań dla pięciu najlepszych uczestników. Pytania dotyczyły zarówno książki, jak i jej ekranizacji. Trzecie miejsce zajęła Natalia Woch, drugie – Adrianna Szymczak, a zwyciężczynią okazała się Jagoda Staniszewska.
     Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych był również okazją do spotkania autorskiego z Arkadiuszem Niemirskim, do którego doszło dzięki uprzejmości Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie. Uczniowie mieli możliwość porozmawiania z pisarzem, zadania mu pytań, a także obejrzenia prezentacji multimedialnej, w której autor przedstawił swoje pisarskie inspiracje. Zapraszamy do galerii.

   


   

  DZIEŃ PATRONA W GIMNAZJUM Z UDZIAŁEM GOŚCI Z KANADY

      23 października kleszczowskie gimnazjum święciło Dzień Patrona. Dla uczniów był to dzień wolny od zajęć lekcyjnych, jednak młodzież uczestniczyła w uroczystościach poświęconych Wł. St. Reymontowi. W auli SOLPARKU zebrała się nie tylko społeczność szkolna, ale także zaproszeni goście: przedstawiciele władz gminnych, rodzice oraz przybyli z Kanady reprezentanci Polonii, na czele z Kazimierzem Chrapką – prezesem założonej w 1970 r. Fundacji im. W. Reymonta w Toronto.
     Pierwszym ważnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczyste ślubowanie złożyło w tym dniu 70 pierwszoklasistów. Powtarzając słowa przysięgi, oficjalnie wstąpili w poczet uczniów naszego gimnazjum.
     Kolejnym punktem uroczystości z okazji ,, Dnia Patrona” było humorystyczne przedstawienie. Uczniowie gimnazjum wzięli udział w zabawnej inscenizacji "Szkoła na wesoło". Scenka przygotowana przez uczniów oraz Panią Bogusławę Barańską ukazywała lekcję języka polskiego i dotyczyła powieści ,, Chłopów” Wł. St. Reymonta. Sprawdzała ( na wesoło) wiedzę uczniów w klasie dotyczącą bohaterów utworu. Odpowiedzi uczniów były powalające !!!. Po zakończonej inscenizacji uczennica klasy II a Adrianna Szymczak zaprezentowała fragment powieści ,, Chłopi” , w której pisarz opisuje słotną, ponurą jesień. Następnie Mikołaj Lasota wprowadził widownię w zupełnie inny klimat, można powiedzieć weselno-zabawowy, ponieważ zaśpiewał przyśpiewki ludowe ,, Zielony mosteczek” oraz ,, Głęboka studzienka. Wszyscy świetnie się bawili słuchając wykonania Mikołaja.
     Kolejnym punktem programu było wystąpienie Jagody Staniszewskiej – uczennicy klasy III. Jagoda podzieliła się swoimi wrażeniami z tygodniowego pobytu w Kanadzie. Odbył się on w czerwcu tego roku i stanowił nagrodę za zwycięstwo w ubiegłorocznym Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Mówimy Reymontem.
     Następnie przedstawicielki Polonii kanadyjskiej – Paulina i Joanna zaprezentowały piękne recytacje fragmentów twórczości Reymonta. Kazimierz Chrapka przybliżył zebranym okoliczności powstania Fundacji im. W. Reymonta w Kanadzie, opowiedział też o życiu Polonii „za oceanem”.
     Następnie uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w konkursie recytatorskim ,, Proza Reymonta” zorganizowanym przez nauczycielki języka polskiego – panie Ilonę Bujacz i Izabelę Marcinkowską. Był to I Szkolny Konkurs Recytatorski Proza Reymonta i do udziału w nim namówiły kilka uczennic z klas pierwszych i drugich. Zwycięzca konkursu oprócz nagród i dyplomu będzie mógł w kolejnym roku uczestniczyć w konkursie ogólnopolskim. W szranki stanęło 5 dziewcząt, które podjęły trud zapamiętania i głosowej interpretacji niełatwych fragmentów prozy polskiego noblisty. Dodatkowo zaprezentowała się przed publicznością uczennica klasy III c Magdalena Wysocka, która reprezentowała szkołę na tegorocznym konkursie w Brzezinach. W jury zasiedli: pani Bogusława Barańska, pani Ilona Bujacz i nasi goście z Kanady – pan Kazimierza Chrapka i Joanna Pater – zwyciężczyni konkursu – edycji kanadyjskiej. Uczestniczki konkursu recytowały fragmenty Chłopów, Komediantki i nowel Władysława Stanisława Reymonta. Zwyciężyła Karolina Cieślak z klasy II c, drugie miejsce zajęła Natalia Rudzka z klasy I b, trzecie Adrianna Szymczak z klasy II a. Prowadząca konkurs Wiktoria Kierasińska z klasy III c zadała na koniec smutne pytanie: „Gdzie ci mężczyźni, szaleni tacy, orły, sokoły, herosy?” Na pewno w tym konkursie ich zabrakło. Ale do następnego roku… W tym samym czasie trwał również Konkurs ,, Wiedzy o Reymoncie” zorganizowany przez Panią Aleksandrę Ignasiak - Smelę. I miejsce w konkursie o życiu i twórczości Wł. St. Reymonta zajęła Patrycja Krawczykowska z klasy II c. uczniowie naszego gimnazjum mogli także uczestniczyć w warsztatach plastycznych zorganizowanych przez Panią Bogusławę Gajzler. Pierwszą nagrodę za szczególne zaangażowanie w warsztaty otrzymała Marta Nowacka - uczennica klasy II c.
     W końcowej części uroczystości gimnazjaliści mogli dzięki prezentacji multimedialnej bliżej poznać szkołę partnerską „Centrum Nadziei” w Równem na Ukrainie. Życzenia z okazji Dnia Patrona przekazała społeczności gimnazjum w Kleszczowie dyrektorka Olena Szenknecht.
     Ponadto na zakończenie obchodów Dnia Patrona Pan Dyrektor Ryszard Ciągło ogłosił wyniki i wręczył dyplomy oraz nagrody.
  Zapraszamy do galerii.

   


   

  PRELEKCJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA

     Dnia 22 października 2014 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Posterunku Policji w Kleszczowie, z panem asp. szt. Jarosławem Popławskim, który przeprowadził pogadankę o tematyce profilaktycznej.
     Tematem spotkania z uczniami było „Bezpieczeństwo w drodze do szkoły”. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami ruchu drogowego dla rowerzystów oraz problemem odpowiedzialności karnej nieletnich.
     Podczas spotkania policjant wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest widoczność na drodze. Zachęcał uczniów do noszenia kamizelek oraz innych elementów odblaskowych, które na zakończenie spotkania wręczył uczestnikom.

  Spotkanie zorganizowała p. Iwona Binkowska-Antoszczyk


   


   

  Zobacz program obchodów Dnia Patrona.

   


   

  Gimnazjaliści na XVIII Ogólnopolskim Zlocie Szkół Reymontowskich w Brzezinach

     Reprezentacja szkoły w składzie: Magdalena Wysocka, Natalia Woch, Jagoda Staniszewska i Kamil Pieniążek wraz z opiekunkami paniami: Iwoną Binkowską-Antoszczyk i Izabelą Marcinkowską gościła w dniach 17-19 października w brzezińskim Gimnazjum. W małym miasteczku niedaleko Łodzi spotkały się 23 szkoły noszące imię Władysława Stanisława Reymonta. Pierwszy dzień to powitanie w Urzędzie Miasta Brzeziny, kolacja integracyjna i dyskoteka. Drugi dzień zlotu zdominował X Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Mówimy Reymontem”, nasze gimnazjum reprezentowała Magdalena Wysocka, której uczniowie mogli posłuchać w czasie obchodzonego 23.10.2014r. Dnia Patrona. Potem była wizyta w Muzeum Regionalnym w Brzezinach, warsztaty kulinarne, plastyczne i krawieckie oraz ognisko z kiełbaskami. W niedzielę po śniadaniu wszystkie poczty sztandarowe uroczyście wkroczyły do farnego Kościoła Podwyższenia Świętego Krzyża, po mszy, ostatnich sesjach zdjęciowych i jak zwykle pełnym łez pożegnaniu wróciliśmy do domu. Uczniowie spotkali swoich dobrych kolegów i koleżanki z poprzedniego zlotu, nawiązały się nowe przyjaźnie. Szkoda, że w to był nasz ostatni zlot, komentowali trzecioklasiści. Gościem specjalnym zlotu był łódzki aktor, reżyser i animator kultury Marcel Szytenchelm, znany dzięki roli Mariana Koniuszki w serialu Stanisława Barei Zmiennicy, inicjator obchodów Dnia Tuwima i Dnia Reymonta, współautor projektów większości pomników należących do Galerii Wielkich Łodzian na ulicy Piotrkowskiej.

   


   

  Występ chórów z czeskich Budziejowic

    W dniu 10 października 2014 w naszym gimnazjum gościliśmy dwa chóry z czeskich Budziejowic:
    - Mendik z Gimnazjum Jana Valeriana Jirsika
    - Chór z „Z” (Sbor Se „Z”) z Gimnazjum Ceska
     Chór z „Z” został założony w 1990 roku. Kierownikiem zespołu jest Pani Ester Pitrunova. Chór składa się z około 20-tu uczniów w wieku licealnym, rozdzielonych na trzy grupy głosowe – sopran, tenor i bas. Repertuar chóru obejmuje utwory różnych autorów i stylów muzycznych: klasykę, muzykę popularną i twórczość ludową.
     Chór Mendik został założony w 1989 roku przez profesorkę Gimnazjum – panią Ludmilę Dvorkovą. Dyrektorem artystycznym chóru jest pani mgr Olga Thamova. W skład grupy wchodzi 29 chórzystek i 13 chórzystów. Chór bierze udział w licznych konkursach i festiwalach.
  Aby obejrzeć dokumentację fotograficzną z występu w Kleszczowie zapraszamy do galerii.

   


   

  Konkurs!

      Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do wzięcia udziału w dwóch konkursach. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody!
  Informacje w zakładce Konkursy.

   


   

  Naszym Nauczycielom!!!


   


   

  Wycieczka do Lublina i Państwowego Muzeum na Majdanku.

     W dniu 10 października 2014 r. odbyła się wycieczka szkolna uczniów naszego gimnazjum do Lublina i Państwowego Muzeum na Majdanku. Uczestniczyła w niej grupa 32 osób (uczniowie klas drugich oraz trzecich). W programie wycieczki znalazło się zwiedzanie terenu byłego nazistowskiego obozu zagłady (obecnie Państwowe Muzeum na Majdanku), wizyta w Zamku Lubelskim wraz z Kaplicą Trójcy Świętej, spacer po miejskiej Starówce, a także przejście podziemną trasą pod placem rynkowym.

   


   

  Wycieczka do Książa i Osówki

     W dniu 29 września 2014 r. dwudziestu gimnazjalistów (klasy II i III) naszej szkoły pojechało na wycieczkę do Książa i Kompleksu Osówka. Zwiedzanie zamku w Książu zajęło nam około dwóch godzin. Jest to zespół pałacowo-parkowy, który znajduje się w Wałbrzychu w dzielnicy Książ, na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Wliczany jest do Szlaku Zamków Piastowskich i jest trzecią pod względem wielkości rezydencją pałacową w Polsce (oprócz zamku w Malborku i Zamku Królewskiego na Wawelu). Mieliśmy możliwość zwiedzić wszystkie odrestaurowane pomieszczenia pałacu, wejść do podziemi oraz pospacerować w parku. Następnie udaliśmy do Kompleksu Osówka oddalonego o 30 kilometrów. Na miejscu czekał na nas pyszny obiad, po którym wybraliśmy się na godzinne zwiedzanie podziemnego miasta. Kompleks Osówka jest jedną z ważniejszych i zarazem najbardziej rozbudowanych (choć nie został ukończony) kwater Adolfa Hitlera na Dolnym Śląsku (fotorelacja). Następnie wyruszyliśmy w drogę powrotną, podczas której wstąpiliśmy do najbardziej wyczekiwanego elementu każdej szkolnej wycieczki – McDonald’a. Do Kleszczowa wróciliśmy około godziny 23:00. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z tej długo trwającej i pełnej wrażeń wycieczki.

  Opracowały: Weronika Piątczak, Sandra Jakubiak (uczennice klasy II a).


   


   

  Wycieczka do Warszawy

     24 września grupa 25 gimnazjalistów wyjechała na jednodniową wycieczkę do Warszawy. Program wycieczki nie był rozbudowany, ale z pewnością okazał się satysfakcjonujący dla osób interesujących się polityką i historią Polski. Pierwszym miejscem, które gimnazjaliści odwiedzili, był Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dziewczęta i chłopcy przez ok. godzinę przysłuchiwali się obradom, zapoznali się z historią sejmowania w Polsce, mieli okazję zasiąść w ławach sejmowych i postukać laską marszałkowską. Kolejnym zwiedzanym miejscem była siedziba Giełdy Papierów Wartościowych. Z ogólnodostępnej galerii dla publiczności, mieszczącej się na III p. uczniowie mogli zobaczyć, co się dzieje na Sali Notowań, czyli na tzw. giełdowym parkiecie. Z tego poziomu można śledzić bieżące zmiany kursów akcji i indeksów giełdowych. Ostatnim punktem programu był Zamek Królewski, którego początki sięgają XIV w. Rozbudowywany w XVI i XVII w., za czasów Zygmunta III Wazy uzyskał kształt zamkniętego pięcioboku. Był rezydencją królewską, miejscem obrad sejmu, centrum administracyjnym i kulturalnym kraju. We wrześniu 1944 r. Zamek został wysadzony przez wojska niemieckie. W 1984 r. udostępniono zwiedzającym zrekonstruowane wnętrza. Organizatorem wycieczki była pani Joanna Mądrzyk, natomiast uczniami opiekowały się panie: Agnieszka Retkiewicz i Maria Krupska.

   


   

  Konkurs!

     Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zapraszamy do udziału w konkursie czytelniczym dla miłośników książek "Igrzyska śmierci".
  Regulamin w zakładce Konkursy.

   


   

  Ciekawe spotkania...

     W dniu 11 września 2014 r. o godz. 10:00 w hali sportowej SOLPARK KLESZCZÓW kibice piłki nożnej mieli okazję spotkać się ze specjalnym gościem – Jackiem Krzynówkiem.
     Uczniowie naszego Gimnazjum chętnie i licznie wzięli udział w spotkaniu.
     Znany sportowiec, wielokrotny reprezentant Polski w piłce nożnej opowiadał o swojej długoletniej przygodzie z piłką. Uczestnicy spotkania usłyszeli wiele ciekawostek z życia sportowego, jaki prywatnego p. Jacka. Na koniec mieli możliwość zadania kilku nurtujących ich pytań. Po spotkaniu można było zdobyć autograf mistrza i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie.
     Nazwisko Jacka Krzynówka zna każdy kibic piłki nożnej. Pan Jacek to mieszkaniec pobliskiej gminy Gomunice, i to właśnie tam jako młody chłopak zaczynał swoją piłkarską karierę, w rodzinnych Chrzanowicach. Następnie trafił do RKS Radomsko. W klubie z Radomska grał przez dwa sezony, by przenieść się do drużyny Raków Częstochowa. Po sezonie spędzonym w Rakowie przeszedł do drugoligowego GKS Bełchatów. Swoją grą zwrócił uwagę wysłanników innych klubów, w tym skautów FC Nürnberg. Tak trafił do tego niemieckiego klubu, a następnie do Bayer Leverkusen i VfL Wolfsburg.

   


   

  UCZNIOWIE WYBIERAJĄ
  OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     W dniu 11 września 2014 roku uczniowie Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie dokonali wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Głos swój oddało 187 uczniów. Uczniowie swoim zaufaniem obdarzyli p. Tomasza Bednarskiego, który został opiekunem SU oraz p. Barbarę Gniewosz, która została zastępcą opiekuna SU. Serdecznie gratulujemy!!!

   


   

  Zapraszamy RODZICÓW

     na spotkanie, które odbędzie się w auli "Solparku", w czwartek 11 września br., o godz. 16:30.

   


   

  Gimnazjaliści czytają Sienkiewicza

     Dwa lata temu Narodowe Czytanie zainaugurowała wspólna lektura „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W zeszłym roku, podczas drugiej odsłony akcji, w całej Polsce czytaliśmy dzieła Aleksandra Fredry. Odkrywaliśmy piękno, ale też ciętość Fredrowskiego języka, mądrość i aktualność jego diagnoz. W tym roku, 6 września, pragnę zaprosić Państwa do lektury „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. W powieściach tworzących ten cykl pierwszy polski noblista w wyjątkowy sposób połączył głęboki patriotyzm z fascynującą przygodą, a nierzadko komizmem i humorem. „Trylogia” to obraz Polski różnorodnej i wielokulturowej, to wyraz naszych narodowych tęsknot i marzeń, kronika naszych militarnych oraz duchowych zwycięstw. Tak do udziału w czytelniczym święcie namawiał prezydent Bronisław Komorowski. Kleszczowska biblioteka podobnie jak ponad tysiąc innych w kraju doskonale przygotowała się do tego przedsięwzięcia. Nasze gimnazjum reprezentowało 10 uczestników z klas I-III: Magdalena Wysocka, Natalia Woch, Jagoda Staniszewska, Kamil Pieniążek, Mikołaj Lasota, Nikola Worpus, Adrianna Szymczak, Kamila Kuchta, Marta Dworzyńska i Natalia Rudzka. Uczniowie na głos propagowali innym sympatykom czytania fragmenty powieści „Ogniem i mieczem”. W czasie sobotniego spotkania można było przy słodkich babeczkach i soku wymienić się poglądami na temat ulubionych lektur. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe kubki a szkoła certyfikat potwierdzający udział u tej ogólnopolskiej akcji. Opiekunkami młodzieży były panie: Izabela Marcinkowska i Iwona Binkowska-Antoszczyk. W następnym roku będziemy czytać „Lalkę” Bolesława Prusa.

   


   

  ***
     Inauguracja roku szkolnego 2014/15 odbędzie się w dniu 01.09.2014 r. (poniedziałek) o godzinie 8:00 w auli Solparku. Uczniowie zostaną dowiezieni do szkoły na godzinę 7:45, a odwiezieni około godziny 8:45.
     Msza święta - o Boże błogosławieństwo - w intencji uczniów, nauczycieli i wychowawców odbędzie się w kościele parafialnym p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie 31 sierpnia, o godzinie 16:00.

   


   

  ***

     01 września w Naszym Gimnazjum miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. W inauguracji wzięła udział cała społeczność szkolna, nauczyciele oraz zaproszeni gości: Pani Joanna Guc, przewodniczący Rady Gminy Kleszczów Pan Henryk Michałek, proboszcz Parafii NMP w Kleszczowie ks. Andrzej Pękalski oraz ks. Krzysztof Góral proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej. Pan dyrektor Ryszard Ciągło powitał przybyłych gości, nauczycieli ora uczniów gimnazjum. Szczególnie gorąco powitał uczniów klas pierwszych, rozpoczynających naukę w nowej szkole. Pan dyrektor życzył wszystkim uczniom zapału do nauki i sukcesów w nowym roku szkolnym.

   


   

  ***

     Test diagnostyczny z języka angielskiego dla uczniow klas I, którzy nie przystąpili do niego we wcześniejszym terminie, odbędzie się w czwartek 28.08.2014 r. o godz. 08:00 w sali 1.06 tutejszego Gimnazjum.

   


   

  WYPRAWKA SZKOLNA
  pomoc finansowa w zakupie podręczników szkolnych
  w roku szkolnym 2014/15

     Na podstawie projektu Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” ustanowionym uchwałą nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. (§ 3 pkt. 1 nr 9), informujemy, że dofinansowaniem zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 będą objęci:
  - uczniowie słabowidzący,
  - niesłyszący,
  - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  - z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawnoś­cią wymienioną wyżej) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy będą uczęszczać w roku szkolnym 2014/2015 do gimnazjum.

     Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu będzie wynosić 350 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum. Przyznawane ono będzie na podstawie złożonego wniosku do dyrektora szkoły.
  Termin składania wniosków w sekretariacie szkoły do dnia 05 września 2014 r.
  Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do pobrania w zakładce Nasze Gimnazjum/Dokumenty szkolne/Druki

   


   

  Informacje dla rodziców uczniów klas I


     W zwiąku z art. 23 ust.1 pkt 1 (oraz/lub art. 27.2 pkt 1 – dla danych wrażliwych) ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.), informacje dotyczące przydziału uczniów do konkretnych klas są udzielane tylko osobiście w sekretariacie szkoły.

   


   

  Zobacz wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2014.