Informacje o egzaminie          Bank funkcji językowych 1        Bank środków językowych 1
Gramatyka języka angielskiego          Bank funkcji językowych 2        Bank środków językowych 2
Struktury gramatyczne          Bank funkcji językowych 3        Bank środków językowych 3
Wypowiedź pisemna          Bank funkcji językowych 4        Bank środków językowych 4
Modele wypowiedzi 1          Bank funkcji językowych 5        Bank środków językowych 5
Modele wypowiedzi 2          Bank funkcji językowych 6        Bank środków językowych 6
Modele wypowiedzi 3          Test 1.1 poziom podstawowy        Test 1.1 poziom rozszerzony
Modele wypowiedzi 4          Test 1.2 poziom podstawowy        Test 1.2 poziom rozszerzony
Modele wypowiedzi 5          Test 1.3 poziom podstawowy        Test 1.3 poziom rozszerzony
         Test 1.4 poziom podstawowy        Test 1.4 poziom rozszerzony
         Test 1.5 poziom podstawowy        Test 1.5 poziom rozszerzony
         Test 1.6 poziom podstawowy        Test 1.6 poziom rozszerzony
         Test 1.7 poziom podstawowy