Terminy i Zasady rekrutacji

 • Uczeń loguje się na stronie lodzkie.edu.com.pl za pomocą loginu i hasła otrzymanego w szkole.
 • Od 1 czerwca do 22 czerwca do godz. 12.00 - wypełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w systemie i dostarczanie go do szkoły pierwszego wyboru. (Można wybrać wszystkie profile w ramach 3 wybranych przez Ucznia szkół)
 • 24 czerwca – zaraz po zakończeniu roku szkolnego należy udać się do szkoły pierwszego wyboru i zanieść tam oryginał świadectwa i zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego.
 • 4 lipca do godz. 12.00 – publikacja list wstępnych w szkołach ponadgimnazjalnych – po zalogowaniu się na stronie rekrutacji uczeń będzie widział do jakiej szkoły został przyjęty i z jaką ilością punktów.
 • Do decyzji ucznia pozostawiono jest czy zostawi świadectwo w szkole pierwszego wyboru czy też zechce je zabrać i przynieść raz jeszcze w czasie potwierdzania woli podjęcia nauki.
 • Do 11 lipca godz. 12.00 – Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole, za pomocą dostarczenia oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Jeżeli uczeń został przyjęty do szkoły pierwszego wyboru i nie zabierał oryginałów, pozostawienie ich również oznacza potwierdzenie woli podjęcia nauki w tej szkole i zostanie zakwalifikowany do listy ostatecznej.
 • 12 lipca godz. 12.00 – publikacja list ostatecznych osób przyjętych w danej szkole.

 • Pomocy w rekrutacji elektronicznej udziela szkolny doradca zawodowy – p. M. Piątczak
  Terminy rekrutacji zostały opracowane na podstawie Zarządzenia nr4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016r.
  Informacja dotycząca zasad przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym.