What is written without effort is usually read without pleasure

to, co zostało napisane bez wysiłku, czyta się zwykle bez przyjemności.

Materiały do powtórzeń z chemii