Skład Rady Rodziców Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie
w roku szkolnym 2018/19


Anna Dyła
Anna Gwoździk
Magdalena Muskała
Sergiusz Piskorski
Robert Szpeciński
Jarosław Zybura