SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

Przewodnicząca – Rozalia Piskorska

Zastępca – Olaf Dawid

Skarbnik – Mikołaj Grzybek

 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego

-   Adrian Grzybek

-   Martyna Muskała

-   Jan PawelecOpiekunowie Samorządu Uczniowskiego

– p. Grzegorz Kurdek

– p. Tomasz Bednarski

 


 


 


 

   Serdecznie dziękujemy za współpracę w minionym roku szkolnym, było przyjemnie i radośnie budować wraz z Wami dobrą atmosferę nauki i zabawy, wykonaliśmy wspólnie wiele przedsięwzięć, za co serdecznie dziękujemy.
   Na nadchodzące wakacje życzymy niezapomnianych wrażeń, odwiedzenia ciekawych miejsc, spotkania życzliwych ludzi, wiele słońca.
Radosnych i bezpiecznych wakacji.


   Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Renata Skalska
Anna Dominiak

 


 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

Przewodnicząca – Daria Gajda

Zastępca – Marcel Kozłowski

Skarbnik – Julia Ostrowska

Sekretarz – Rozalia Piskorska

 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego

-   Olaf Dawid

-   Konrad Pulwert

-   Mikołaj MikłaszewskiOpiekunowie Samorządu Uczniowskiego

– Renata Skalska

– Anna Dominiak

 


 

Sprawozdanie z działalności Samorządu uczniowskiego Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie
rok szkolny 2017/2018

   :Samorząd Uczniowski współdziałał z Dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem było wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. W roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z przyjętym harmonogramem działań udało się zrealizować znaczną większość przyjętych założeń, czego wymierne efekty mogli zauważyć nie tylko uczniowie czy nauczyciele, ale także rodzice uczniów odwiedzający naszą szkołę. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie były Panie: Renata Skalska i Anna Dominiak.
   W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 Samorząd Uczniowski zrealizował następujące zadania:
 • wybory opiekuna oraz składu Samorządu Uczniowskiego,
 • rozpoczęcie działalności Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami oraz poszczególnymi samorządami klasowymi,
 • opracowanie i zatwierdzenie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego,
 • przygotowanie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego oraz ciągła aktualizacja ogłoszeń o bieżących sprawach przez cały szkolny,
 • kontynuacja akcji „szczęśliwy numerek”, dzięki której uczniowie mają przywilej zwolnienia z odpowiedzi ustnych i nie pisania niezapowiedzianych kartkówek,
 • udział w Zlocie Szkół Reymontowskich,
 • zorganizowanie dyskoteki z okazji „Dnia Chłopaka”,
 • udział i pomoc w zorganizowaniu obchodów „Dnia Edukacji Narodowej”, wręczenie drobnych upominków z tej okazji nauczycielom i pracownikom szkoły,
 • udział we Mszy Świętej oraz w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Papieskiego,
 • udział w gminnych obchodach Dnia Niepodległości,
 • zorganizowanie dyskoteki z okazji „Andrzejek”,
 • złożenie życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz aktualizacja gazetki,
 • wykonanie gazetki na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych,
 • zorganizowanie dyskoteki choinkowej.
 •    W II semestrze bieżącego roku szkolnego Samorząd Uczniowski – zgodnie z planem pracy – uczestniczył w zorganizowaniu następujących uroczystości i akcji szkolnych:
 • złożenie życzeń wraz ze słodkim upominkiem dla naszych pań, a także szkolnych koleżanek z okazji Dnia Kobiet,
 • życzenia świąteczne z okazji Świąt Wielkanocnych, wykonanie gazetki ściennej,
 • życzenia dla uczniów klas trzecich – przed egzaminem gimnazjalnym,
 • udział w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie projektu wymiany polsko – ukraińskiej w naszej szkole oraz przygotowanie i czuwanie nad właściwym przebiegiem całego wyjazdu,
 • zorganizowanie dyskoteki okolicznościowej na przyjazd uczniów ze szkoły „Centrum Nadziei” w Równem na Ukrainie,
 • udział w pożegnaniu klas trzecich.
 •    Uczestniczyliśmy również aktywnie w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie naszego gimnazjum, podejmowaliśmy inicjatywy, które świadczyły o dużym zaangażowaniu i tworzeniu właściwego wizerunku naszej szkoły. Działalność w samorządzie uczniowskim traktujemy jako przedsmak aktywności obywatelskiej w dorosłym życiu.

   


   

  ANDRZEJKI
     Andrzejkowe wróżby i zabawa towarzyszyły nam 29 listopada br., na ten szczególny wieczór samorząd uczniowski przygotował atrakcje dla wszystkich, którzy chcieli się spotkać z przyjaciółmi i miło spędzić czas. Oceńcie sami, czy się udało...

   


   

  OBCHODY XVII DNIA PAPIESKIEGO – „IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ”
     Poczet sztandarowy naszego gimnazjum, jak co roku uczestniczył w obchodach XVII Dnia Papieskiego, które w naszej parafii zorganizowano 15 października br. Towarzyszyło im złożenie kwiatów pod pomnikiem papieża - Polaka oraz część artystyczna przygotowana przez uczniów ZSP w Kleszczowie, którego patronem jest Jan Paweł II.   

  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
     W dniu 16 października br. odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Krótka część artystyczna przygotowana przez SU oraz kwiaty i upominki dla nauczycieli i pracowników administracji były podziękowaniem za codzienną pracę i wysiłek.

      

  DYSKOTEKA Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA
     27 września 2017 r. odbyła się dyskoteka szkolna zorganizowana przez SU. W dobrych humorach, z muzyką rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. A oto fotorelacja...


   


   

   


   

  Pamiętajmy o zasadach właściwego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu
  podczas wakacji!

   


   

  Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w II semestrze roku szkolnego 2015/2016

     W II semestrze bieżącego roku szkolnego Samorząd Uczniowski – zgodnie z planem pracy – uczestniczył w zorganizowaniu następujących uroczystości i akcji szkolnych:
 • 1. Szkolny Dzień Kobiet – złożenie życzeń wraz ze słodkim upominkiem dla naszych pań, a także szkolnych koleżanek.
 • 2. Życzenia świąteczne z okazji Świąt Wielkanocnych.
 • 3. Życzenia dla uczniów klas trzecich – przed egzaminem gimnazjalnym.
 • 4. Zorganizowanie i przeprowadzenie projektu wymiany międzynarodowej w naszej szkole (w ramach partnerstwa polsko-ukraińsko-niemiecko-litewskiego) oraz przygotowanie i czuwanie nad właściwym przebiegiem konferencji na temat współpracy międzynarodowej.
 • 5. Zorganizowanie dyskotek szkolnych: integracyjna podczas pobytu zagranicznych szkół oraz z okazji Dnia Dziecka.
 • 6. Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka – poczęstunek (udział Rady Rodziców) oraz życzenia.
 • 7. Zakończenie roku szkolnego i życzenia wakacyjne.
 •    Podczas uroczystości szkolnych obecny był zawsze poczet sztandarowy:
 • Konferencja na temat współpracy międzynarodowej szkół,
 • Święto Konstytucji 3 Maja,
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016.
 •    W roku szkolnym 2015/2016 odbyło się 13 zebrań Samorządu Uczniowskiego, w których mogli uczestniczyć również przedstawiciele samorządów klasowych oraz wszyscy zainteresowani uczniowie.
     Na akademii kończącej bieżący rok szkolny miało miejsce pożegnanie odchodzącego składu pocztu sztandarowego (chorąży – Konrad Pawelec, asysta – Sandra Jakubiak oraz Magdalena Wójcik), a następnie zaprzysiężenie nowego s kładu (chorąży – Kamil Gębicz, asysta – Natalia Frach, Joanna Misiak).
     Podsumowując rok szkolny 2015/2016, Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim uczniom za pracę wykonaną na rzecz naszej gimnazjalnej społeczności.
     Życzymy wszystkim dużo radości, wspaniałej pogody w nadchodzących wakacyjnych miesiącach i bezpiecznego spędzania wolnego czasu!

  Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie,
  Opiekun SU: Agnieszka Reszka
  Z-ca opiekuna SU: Ilona Ziemba

   


   

   


   

   

  Przed feriami zimowymi

     Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2015/16:
 • 1. Na zakończenie I semestru Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę szkolną z okazji Choinki szkolnej oraz Walentynek połączoną z poczęstunkiem „ostatkowym”.

 • 2. W dniach 8–11 lutego 2016 r. (poniedziałek–czwartek) zostanie wystawiona skrzynka życzeń z tzw. „Pocztą Walentynkową”. Przedstawiciele SU dostarczą odbiorcom listy i kartki walentynkowe w czwartek w dniu 11 lutego.


 • 3. W poniedziałek 15 lutego rozpoczynamy ferie zimowe, które w województwie łódzkim będą trwać do piątku 26 lutego. Samorząd Uczniowski życzy całej społeczności gimnazjalnej wspaniałego zimowego wypoczynku! Przypominamy jednak, aby czas wolny spędzać w sposób bezpieczny i nie zagrażający życiu oraz zdrowiu własnemu oraz innych osób.

 •  


   

  Zbliżają się Święta…

     Społeczność uczniowska Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie przygotowała dekoracje świąteczne szkoły. Uczniowie, zgodnie z planem pracy Samorządu Uczniowskiego, udekorowali choinkę szkolną.

   


   

  Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w grudniu 2015 roku

     Grudzień 2015 roku był wyjątkowo pracowitym miesiącem dla Samorządu oraz społeczności uczniowskiej naszego Gimnazjum. W tym miesiącu przeprowadziliśmy następujące akcje i projekty:
  • dekoracje świąteczne szkoły,
  • zakończenie akcji charytatywnej Zimowa Pomoc dla Zwierząt,
  • spotkanie z młodzieżą z Ukrainy,
  • zorganizowanie Jarmarku Bożonarodzeniowego.
  Wszystkim uczniom, którzy włączyli się w prace Samorządu serdecznie dziękujemy!

   


   

  Szkolne Andrzejki

     W dniu 26 listopada 2015 roku Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę szkolną z okazji zbliżających się Andrzejek. Młodzież naszego Gimnazjum mogła – uczestnicząc w wieczorze wróżb, który przygotowała klasa III b – przypomnieć sobie staropolskie obyczaje andrzejkowe. Uczniowie wzięli również udział w konkursie Karaoke, zorganizowanym przez nauczycieli języka angielskiego. Samorząd Uczniowski przygotował nagrody, które otrzymali wszyscy uczestnicy dyskoteki.

   


   

  Uroczyste obchody Święta Niepodległości

     W dniu 10 listopada 2015 r. przedstawiciele społeczności uczniowskiej naszego Gimnazjum wzięli udział w gminnych uroczystościach związanych z obchodami Święta Niepodległości. W skład pocztu sztandarowego weszli uczniowie klasy III a i III b: Sandra Jakubiak, Natalia Kierasińska, Konrad Pawelec, Weronika Piątczak, Jakub Raj, Magdalena Wójcik.
     Poczet sztandarowy – w składzie Natalia Kierasińska, Konrad Pawelec, Magdalena Wójcik – uczestniczył również w dniu 16 listopada w akademii szkolnej związanej z tym świętem oraz w ślubowaniu uczniów klas pierwszych.

   


   

  Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

     Samorząd Uczniowski w dniu 12 października 2015 roku, wraz z licznie reprezentowaną społecznością uczniowską naszego Gimnazjum, przygotował szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystej akademii uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny, pochwalili się efektami swojej pracy – recytacja fragmentu utworu naszego patrona oraz projekcja dwóch filmów na temat naszej szkoły, na zakończenie złożyli wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji Gimnazjum najserdeczniejsze życzenia.

     

   


   

   


   

  Obchody Dnia Papieskiego

     Samorząd Uczniowski w niedzielę 11 października 2015 roku wziął udział w obchodach Dnia Papieskiego. W programie uroczystości uwzględniono: ekumeniczne nabożeństwo, złożenie kwiatów oraz znicza pod pomnikiem św. Jana Pawła II oraz część artystyczną w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Sandra Jakubiak, Weronika Piątczak, Karolina Cieślak, Julia Grzybek, Jakub Raj oraz Bartosz Nagoda.

   


   

  DYSKOTEKA Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA

     W dniu 1 października 2015 roku odbyła się dyskoteka szkolna zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Nad jej organizacją i prawidłowym przebiegiem czuwały zwłaszcza uczennice naszego Gimnazjum, które przygotowały dużo interesujących i zabawnych konkursów oraz rywalizacji dla chłopców. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem, a ich uczestnicy otrzymali nagrody.

   


   

   


   

  WYBORY OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  07 WRZEŚNIA NA TERENIE NASZEGO GIMNAZJUM ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE WYBORY OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. GŁOSOWAŁO 196 GIMNAZJALISTÓW; OSIEM GŁOSÓW BYŁO NIEWAŻNYCH. GŁOSY LICZYŁA KOMISJA W SKŁADZIE: WERONIKA PIĄTCZAK, SANDRA JAKUBIAK, PIOTR GRZYBOWSKI. NAJWIĘCEJ GŁOSÓW UZYSKAŁA p. AGNIESZKA RESZKA, A NASTĘPNIE p. ILONA ZIEMBA.
  GRATULUJEMY I ŻYCZYMY OWOCNEJ PRACY.   

  WITAJ SZKOŁO! WITAJ SZKOŁO! WITAJ SZKOŁO!

  WSZYSTKO CO DOBRE SZYBKO SIĘ KOŃCZY. WAKACJE 2015 STAJĄ SIĘ POWOLI WSPOMNIENIEM. ZACZYNA SIĘ NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016. NIECH BĘDZIE DLA NAS WSZYSTKICH SZCZĘŚLIWY, OWOCNY I POMYŚLNY. CZEKAJĄ NAS NOWE WYZWANIA, OBOWIĄZKI I CODZIENNA PRACA. MAMY NADZIEJĘ, ŻE ZGROMADZONA ENERGIA PODCZAS WAKACJI WYSTARCZY NA NAJBLIŻSZE 10 MIESIĘCY. ŻYCZYMY SOBIE TEGO WSZYSCY. POWITAJMY SERDECZNIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH I OTOCZMY ICH OPIEKĄ. NIECH NOWE ŚRODOWISKO BĘDZIE DLA NICH PRZYJAZNE. ZACZYNAMY 01 WRZEŚNIA O GODZINIE 800.


   


   

  SZCZĘŚLIWEJ DROGI JUŻ CZAS …


  KONIEC ROKU SZKOLNEGO TO CZAS WAKACJI, WYPOCZYNKU, ALE TO TAKŻE CZAS POŻEGNANIA NASZYCH TRZECIOKLASISTÓW. TRZY LATA SZYBKO MINĘŁY. WSZYSTKIM TRZECIOKLASISTOM ŻYCZYMY UDANEGO STARTU W NOWYCH SZKOŁACH, SUKCESÓW W NAUCE I ŻYCIU OSOBISTYM, REALIZACJI MARZEŃ, WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO. COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ SIĘ ZACZYNA …

   


   

  WAKACJE, WAKACJE, WAKACJE !!!


  ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE. JEST TO CZAS ZASŁUŻONEGO WYPOCZYNKU, ZABAWY, RELAKSU. PAMIĘTAĆ NALEŻY O BEZPIECZEŃSTWIE PODCZAS BEZTROSKICH ZABAW, KĄPIELI NAD WODĄ, WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA SIĘ W GÓRACH, OBSZARACH LEŚNYCH, PRZEPISACH RUCH DROGOWEGO. W KAŻDEJ SYTAUCJI NALEŻY BYĆ ODPOWIEDZIALNYM ZA SIEBIE, ALE PAMIĘTAJCIE TAKŻE O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INNYCH. SŁONECZNYCH WAKACJI !!! DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!!!

   


   

   


   

  1 CZERWCA – DZIEŃ DZIECKA – 2015

     1 CZERWCA WSZYSTKIM DZIECIOM: TYM MAŁYM I TYM DUŻYM ŻYCZYMY ZDROWIA, SZCZEŚCIA, SPEŁNIENIA MARZEŃ, UDANYCH PREZENTÓW. MIŁEGO DNIA, NIECH SPEŁNIĄ SIĘ WASZE ŻYCZENIA.

   


   

  WIELKANOC 2015

     Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH WSZYSTKIM PRACOWNIKOM GIMNAZJUM ORAZ NASZYM KOLEŻANKOM I KOLEGOM SKŁADAMY ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA. NIECH PRZYNIOSĄ NAM NADZIEJĘ I WIARĘ W LEPSZE JUTRO, BĘDĄ CZASEM REFLEKSJI I SPOKOJU. ŻYCZYMY ZDROWIA, POGODY DUCHA NA TEN ŚWIĄTECZNY CZAS; WYPOCZYNKU W RODZINNYM GRONIE. TRADYCYJNIE ŻYCZYMY SMACZNEGO JAJKA I MOKREGO DYNGUSA.

   


   

  WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

     W DNIACH 02.04.2015 r. – 07.04.2015 r. BĘDZIE WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA W NAUCE. ŻYCZYMY WSZYSTKIM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REGENERACJI SIŁ. PAMIĘTAJCIE O ZACHOWANIU ZASAD BEZPIECZEŃSTWA; BĄDZCIE ODPOWIEDZIALNI ZA SIEBIE I INNYCH. DO ZOBACZENIA.

   


   

  DZIEŃ KOBIET 2015

     Z OKAZJI 8 MARCA WSZYSTKIM PANIOM PRACUJĄCYM W NASZYM GIMNAZJUM ORAZ NASZYM KOLEŻANKOM SKŁADAMY SERDECZNE ŻYCZENIA. KAŻDY DZIEŃ W ROKU NIECH BĘDZIE DLA WAS DNIEM WYJĄTKOWYM, SZCZEGÓLNYM, SZCZĘŚLIWYM - WŁAŚNIE TYM KALENDARZOWYM 8 MARCA. ŻYCZYMY KAŻDEJ PANI WSZYSTKIEGO TEGO CO DOBRE I CO NAJLEPSZE.

   


   

  DYSKOTEKA OSTATKOWA 2015

     17 LUTEGO W NASZYM GIMNAZJUM ODBYŁA SIĘ DYSKOTEKA OSTATKOWA. MUZYKĘ TRADYCYJNIE PRZYGOTOWALI: MIKOŁAJ LASOTA Z KLASY II A I KRYSTIAN ŚMIERTKA Z KLASY III B. ONI TAKŻE PODCZAS DYSKOTEKI OBSŁUGIWALI SPRZĘT. RADA RODZICÓW PRZYGOTOWAŁA POCZĘSTUNEK DLA NASZYCH GIMNAZJALISTÓW. BYŁA GORĄCA HERBATA, SOKI I OCZYWIŚCIE PĄCZKI. FREKWENCJA NIE BYŁA ZBYT WYSOKA, ALE CI KTÓRZY PRZYSZLI DOBRZE SIĘ BAWILI.
  Zapraszamy do galerii.

   


   

  ZAPROSZENIE

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW GIMNAZJUM
  IM. WŁ. ST. REYMONTA W KLESZCZOWIE
  NA DYSKOTEKĘ OSTATKOWĄ,
  KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ
  17 LUTEGO 2015 ROKU
  W NASZYM GIMNAZJUM
  (DOLNY HOL).

   


   

  FERIE ZIMOWE

  W DNIACH 02.02.2015 r. – 14.02.2015 r.
  W NASZYM GIMNAZJUM BĘDZIE ZIMOWA PRZERWA W NAUCE
  FERIE ZIMOWE!!!
  ŻYCZYMY WSZYSTKIM GIMNAZJALISTOM I NAUCZYCIELOM
  WYPOCZYNKU (NAJLEPIEJ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU),
  UDANYCH ZIMOWYCH WYJAZDÓW,
  NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ I PRZYGÓD.
  BAWCIE SIĘ DOBRZE.
  PAMIĘTAJCIE JEDNAK O BEZPIECZEŃSTWIE SWOIM I INNYCH.
  DO ZOBACZENIA. UDANYCH FERII !

   


   

  AKCJA „GÓRA GROSZA”
     W DNIACH 24.11.2014 r. – 05.12.2014 r. NA TERENIE NASZEGO GIMNAZJUM ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA AKCJA „GÓRA GROSZA”.
     ZA PRZEPROWADZENIE CAŁEJ AKCJI ODPOWIEDZIALNA BYŁA KOMISJA „GÓRA GROSZA” W SKŁADZIE: DYREKTOR SZKOŁY, OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ORAZ 3 PRZEDSTAWICIELI SU: NATALIA WOCH, NATALIA FRACH I KONRAD PAWELEC.
     ŁĄCZNIE NASI UCZNIOWIE UZBIERALI 284,34 ZŁ. NAJWIĘCEJ UZBIERAŁY KLASY: KLASA IC - 92,21 zł, KLASA III D - 46,96 zł, KLSA I A -30,18 zł.
     DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W TEJ AKCJI. ZGODNIE Z REGULAMINEM „GÓRY GROSZA” ZEBRANE PIENIĄDZE ZOSTAŁY ODESŁANE, A PROTOKÓŁ ZBIÓRKI WYSŁANY NA ADRES „TOWARZYSTWA NASZEGO DOMU”.

     

   


   

  SAMORZĄD UCZNIOWSKI PODCZAS SZKOLNYCH JASEŁEK ZŁOŻYŁ ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.

  PRZEDSTAWICIELE SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO NATALIA I KONRAD SKŁADAJĄC ŻYCZENIA POWIEDZIELI:

  „W IMIENIU CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ PRAGNIEMY ZŁOŻYĆ PANU DYREKTOROWI, WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM, PRACOWNIKOM OBSŁUGI I ADMINISTRACJI ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.

  ŻYCZYMY PAŃSTWU DUŻO ZDROWIA, SZCZĘŚCIA, POMYŚLNOŚCI ORAZ DUŻO RADOŚCI W TYM WYJĄTKOWYM, ŚWIĄTECZNYM CZASIE.

  W NADCHODZĄCYM NOWYM ROKU 2015 ŻYCZYMY SUKCESÓW, REALIZACJI POJĘTYCH ZADAŃ, SATYSFAKCJI Z WYKONYWANEJ PRACY ORAZ UŚMIECHU NA CO DZIEŃ.

  WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU.”

   


   

  NASZ UDZIAŁ W AKCJI CHARYTATYWNEJ
     SAMORZĄD UCZNIOWSKI WŁĄCZYŁ SIĘ W AKCJĘ CHARYTATYWNĄ ZORGANIZOWANĄ PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE.
     W RAMACH WSPÓLNYCH PRAC GIMNAZJALIŚCI WRAZ Z OPIEKUNAMI PRZYGOTOWALI 20 OZDOBNYCH CHOINEK. CZĘŚĆ Z NICH - 9 SPRZEDALIŚMY NA TERENIE NASZEGO GIMNAZJUM UZYSKUJĄC 90 ZŁOTYCH.
     UZYSKANE PIENIĄDZE I POZOSTAŁE 11 CHOINEK PRZEKAZALIŚMY NA KIERMASZ ZORGANIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLESZCZOWIE.
     CAŁY DOCHÓD Z TEJ AKCJI ZOSTAŁ PRZEKAZANY NA POMOC DLA DOMU DZIECKA W DĄBROWIE RUSIECKIEJ.

        

  Zobacz Podziękowania

   


   

  DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA
     SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZORGANIZOWAŁ 25.11.2014 r. DYSKOTEKĘ ANDRZEJKOWĄ. OPRAWĘ MUZYCZNĄ I OBSŁUGĘ SPRZĘTU ZAPEWNILI NAM TRADYCYJNIE ADRIAN Z KLASY III B I MIKOŁAJ Z KLASY II A. NA PARKIECIE KRÓLOWAŁY RÓŹNE GATUNKI MUZYCZNE.
     MŁODZIEŻ BAWIŁA SIĘ DO GODZINY 2000.

   


   

  11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
     11 LISTOPADA W NASZEJ GMINIE ODBYŁY SIĘ OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. NASZE GIMNAZJUM PODCZAS UROCZYSTOŚCI GODNIE REPREZENTOWAŁ POCZET SZTANDAROWY.
     W SKŁADZIE POCZTU SZTANDAROWEGO BYLI UCZNIOWIE KLASY II A: MAGDALENA WÓJCIK, JULIA KOTYNIA, JAKUB RAJ ORAZ Z KLASY I B NIKOLA WORPUS, NATALIA RUDZKA, KAMIL GĘBICZ.

   


   

  APEL POŻEGNALNY DLA NASZYCH GOŚCI Z KANADY
     24 PAŹDZIERNIKA PRZYSZŁO NAM POŻEGNAĆ NASZYCH GOŚCI Z KANADY. SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZORGANIZAOWŁ UROCZYSTY APEL, PODCZAS KTÓREGO NASZA UCZENNICA JAGODA ZWRACAJĄC SIĘ DO GOŚCI POWIEDZIAŁA:
      „W MAJU 2002 ROKU NASZA SZKOŁA PRZYŁĄCZYŁA SIĘ DO RODZINY SZKÓŁ NOSZĄCYCH IMIĘ WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA. OD TEGO UROCZYSTEGO WYDARZENIA NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA WZBOGACIŁA SWOJĄ WIEDZĘ DOTYCZĄCĄ ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI NASZEGO PATRONA. NAWIĄZALIŚMY WIELE NOWYCH ZNAJOMOŚCI, WIĘZI, SYMPATII I PRZYJAŹNI ZE SZKOŁAMI REYMONTOWSKIMI. ZA WYJĄTKOWE I SZCZEGÓLNE UWAŻAMY NASZE KONTAKTY Z PRZEDSTAWICIELAMI FUNDACJI REYMONTOWSKIEJ Z KANADY I ZWYCIĘZCAMI KANADYJSKICH KONKURSÓW RECYTATORSKICH.
     W PAŹDZIERNIKU 2012 ROKU BYLIŚMY GOSPODARZAMI 16 ZLOTU SZKÓŁ REYMONTOWSKICH, A TERAZ GOŚCIMY DELEGACJĘ Z KANADY. DZISIAJ W IMIENIU CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI NASZEGO GIMNAZJUM CHCIELIŚMY PODZIĘKOWAĆ ZA WIZYTĘ, MILE SPĘDZONY CZAS, WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ. ŻYCZYMY DUŻO WYTRWAŁOŚCI W REALIZACJI PODJĘTYCH ZADAŃ, ZDROWIA, POMYŚLNOŚCI, UDANEGO LOTU I SZYBKIEGO POWROTU DO POLSKI.” PRZYGOTOWALIŚMY TAKŻE SKROMNE UPOMINKI. KAŻDY Z NASZYCH GOŚCI OTRZYMAŁ PAMIĄTKOWE WSPÓLNE ZDJĘCIE OPRAWIONE W RAMKI I OZDOBIONE BIAŁO-CZERWONYMI WSTĄŻKAMI.
     PODCZAS APELU GŁOS ZABRAŁ P. KAZIMIERZ CHRAPKA – PREZES FUNDACJI IM. WŁ. ST. REYMONTA W TORONTO, KTÓRY ZE WZRUSZENIEM MÓWIŁ O PATRIOTYŹMIE I UMIŁOWANIU OJCZYZNY. PODZIĘKOWAŁ TAKŻE CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ZA MIŁE PRZYJĘCIE.
  NA ZAKOŃCZENIE PAN DYREKTOR PODZIĘKOWAŁ NASZYM GOŚCIOM ZA WIZYTĘ.

   


   

  DYSKOTEKA INTEGRACYJNA Z NASZYMI GOŚĆMI
     NASZE GIMNAZJUM W DNIACH: 21.10.2014 r.- 24.10.2014 r. GOŚCIŁO DELEGACJĘ FUNDACJI IM. WŁ. ST. REYMONTA W TORONTO. JEDNOCZEŚNIE W TYCH DNIACH OBCHODZILIŚMY ŚWIĘTO NASZEGO PATRONA WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA. SAMORZĄD UCZNIOWSKI WŁĄCZYŁ SIĘ W OBCHODY TYCH UROCZYSTOŚCI. 23 PAŹDZIERNIKA ZORGANIZOWAŁ DYSKOTEKĘ INTEGRACYJNĄ NA TERENIE NASZEGO GIMNAZJUM. MIŁO NAM BYŁO BAWIĆ SIĘ RAZEM Z NASZYMI GOŚĆMI Z KANADY: P. KAZIMIERZEM CHRAPKĄ ORAZ JOASIĄ I PAULINĄ. MAMY NADZIEJĘ, ŻE NASI GOŚCIE MIŁO SPĘDZILI Z NAMI CZAS.

   


   

  DZIEŃ PAPIESKI
     12 PAŹDZIERNIKA NASZA GMINA ŚWIĘTOWAŁA DZIEŃ PAPIESKI. PODCZAS UROCZYSTOŚCI NASZE GIMNAZJUM GODNIE REPREZENTOWAŁ POCZET SZTANDAROWY.
  W SKŁADZIE POCZTU SZTANDAROWEGO BYLI UCZNIOWIE KLASY III D: JAGODA STANISZEWSKA I KAMIL PIENIĄŻEK ORAZ NATALIA WOCH Z KLASY III C.

   


   

  Naszym Nauczycielom!!!


     SAMORZĄD UCZNIOWSKI PAMIĘTAŁ O DNIU EDUKACJI NARODOWEJ. 13 PAŹDZIERNIKA UCZNIOWIE ZAPREZENTOWALI DLA SWOICH PEDAGOGÓW, PRACOWNIKÓW SZKOŁY KRÓTKI MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY. UROCZYSTY APEL ZOSTAŁ ZAREJESTROWNY KAMERĄ.

   


   

  DYSKOTEKA Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA
     02.10.2014 r. SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZORGANIZOWAŁ DYSKOTEKĘ Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA. OPRAWĘ MUZYCZNĄ I OBSŁUGĘ SPRZĘTU ZAPEWNILI NAM ADRIAN Z KLASY III B I MIKOŁAJ Z KLASY II A. DYSKOTEKA ROZPOCZĘŁA SIĘ O GODZINIE 1700 I TRWAŁA DO GODZINY 2000. WSZYSCY DOBRZE SIĘ BAWILI.