2006/2007

Konkursy i olimpiadyZawody i imprezy sportowe:

Rok ...

2005/2006

Konkursy i olimpiadyZawody i imprezy sportowe:

Rok ...

2004/2005

Konkursy i olimpiadyZawody i imprezy sportowe:

Rok ...

2003/2004

Konkursy i olimpiadyZawody i imprezy sportowe:

Rok ...

2002/2003

Konkursy i olimpiady


    W roku szkolnym 2002/2003 zostały zorganizowane przez władze oświatowe konkursy przedmiotowe z języka polskiego, historii, biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki. Eliminacje do tych konkursów odbywały się na terenie naszego gimnazjum.
    W Konkursie Języka Polskiego (Kleszczów 12.12.2002) na etapie szkolnym wzięło udział 10 uczniów naszego gimnazjum. Największą liczbę punktów zdobyły: Iwona Bujacz z klasy IIIa, Eliza Szafrańska z klasy IIIc, Ewa Michalczyk z klasy IIIc, ale nie zakwalifikowały się do eliminacji rejonowych.
    W Konkursie Historycznym (Kleszczów 05.12.2002) na etapie szkolnym udział wzięło 2 uczniów naszego gimnazjum: Tomasz Pietryniak z klasy IIIa, Grzegorz Pawlik z klasy IIa i obaj zakwalifikowali się do eliminacji rejonowych.
    W Konkursie Matematycznym (Kleszczów 14.11.2002) na etapie szkolnym wzięło udział 31 uczniów naszego gimnazjum. Do eliminacji rejonowych zakwalifikował się uczeń klasy Ia Mariusz Garbacz.
    W Konkursie Informatycznym (Kleszczów 10.12.2002) na etapie szkolnym udział wzięło 5 uczniów naszego gimnazjum. Uczniowie nie zakwalifikowali się do eliminacji rejonowych.
    W Konkursie Fizycznym (Kleszczów 02.12.2002) na etapie szkolnym wzięło udział 14 uczniów naszego gimnazjum. Największą liczbę punktów zdobyli uczniowie klasy IIIa: Przemysław Szczęsny, Mateusz Ciągło, Adam Janson, ale nie zakwalifikowali się do eliminacji rejonowych.
    W Konkursie Biologicznym (Kleszczów 02.12.2002) na etapie szkolnym wzięło udział 15 uczniów naszego gimnazjum. Największą liczbę punktów zdobyły: Ewa Szczepocka z klasy IIa, Joanna Misiak z klasy IIIa, Ewa Olbrych z klasy IIIc, ale nie zdołały zakwalifikować się do eliminacji rejonowych.
    W Konkursie Geograficznym (Kleszczów 18.11.2002) na etapie szkolnym udział wzięło 17 uczniów naszego gimnazjum. Największą liczbę punktów zdobyły: Marta Skóra z klasy Ib, Barbara Koszur z klasy IIIc i Marta Misiak z klasy IIIc, ale nie zakwalifikowały się do eliminacji rejonowych.
    Niewątpliwym sukcesem jest zajęcie I miejsca w finale konkursu "Czy znasz Konwencję Praw Dziecka?" przez uczennicę klasy Ia Ewelinę Kalitę oraz III miejsca przez uczennicę klasy Ib Marzenę Kaczmarek.
    W Ogólnopolskim Konkursie Historycznym "KRĄG" nasze gimnazjum reprezentowali: Grzegorz Pawlik z klasy IIa, Tomasz Pietryniak z klasy IIIa oraz Agnieszka Kmieć z klasy IIIc.
    W I Powiatowym Konkursie Plastycznym o Powiecie Bełchatowskim - II miejsce zajęła uczennica klasy IIIc Justyna Wilczek.
    II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym "Zapobiegamy pożarom - chronimy środowisko" zajęła uczennica klasy IIIc Ewa Michalczyk, a miejsce III Ewa Olbrych także uczennica klasy IIIc.
    W Powiatowym Konkursie "Moja Mała Ojczyzna" miejsce III zajęła uczennica klasy IIIc Agnieszka Kmieć, a wyróżnienie przypadło Eli Gos z klasy IIIb.
    W XXVI Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego reprezentowała nas drużyna uczniów klasy IIIa w składzie: Artur Kuśmierek, Tomasz Pietryniak, Mateusz Paszkowski, Przemysław Szczęsny zajmując VII miejsce.
    W Powiatowym Konkursie Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej udział wzięli uczniowie klasy IIIa: Artur Kuśmierek i Mateusz Paszkowski.
    W II Powiatowym Konkursie Matematycznym organizowanym przez Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Bełchatowie udział wzięło 8 uczniów naszej szkoły. Spośród nich najlepszy wynik - 20 punktów na możliwych douzyskania 40 punktów - uzyskał uczeń klasy Ia Marcin Bujacz.
    W konkursie organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie "Książka - obiekt artystyczny" nasze gimnazjum reprezentowała uczennica klasy Ia - Michalina Szczęsna.
    W tegorocznej edycji "Kangura Matematycznego 2003" dyplom - wyróżnienie otrzymali uczniowie klasy Ia Ewelina Kalita i Mariusz Garbacz. Szkoła natomiast otrzymała książkę "MINIATURY MATEMATYCZNE".
    Z okazji Dnia Ziemi odbył się konkurs w formie plastycznej, którego uczestnikami byli uczniowie klas pierwszych. Nagrody zostały ufundowane przez Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kleszczowie.
    W Konkursie Recytatorskim Poezji Adama Mickiewicza wystąpili uczniowie klasy IIIa i Ic - Emilia Potrzeszcz i Bartłomiej Roczek.
    W Szklonym Konkursie Wiedzy o Państwach Niemieckojęzycznych wzięło udział 11 uczniów naszego gimnazjum. Najwięcej punktów uzyskali: Tomasz Pietryniak z klasy IIIa, Marta Skóra z klasy Ib, Przemysław Szczęsny z klasy IIIa i Milena Rudzka z klasy Ic.

Zawody i imprezy sportowe:

Rok ...

2001/2002

Konkursy i olimpiady


    W powiatowym konkursie "Bohaterowie naszych lektur"  udział wzięły: Marta Barańska z klasy IIIa oraz uczennice z klasy IIIb: Ewelina Kania, Julita Blady, Monika Kmieć, Magdalena Krawczykowska. Drugie miejsce w I Powiatowym Konkursie Matematycznym zajął uczeń klasy IIIa Wojciech Kwapisiewicz.
    Już trzeci rok nasi gimnazjaliści wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny 2002", a drugi rok z rzędu dyplom i nagrodę książkową w tym konkursie otrzymał uczeń klasy IIIa Wojciech Kwapisiewicz.
    W Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowegoreprezentowała naszą szkołę drużyna z klasy IIa w składzie: Artur Kuśmierek, Przemysław Szczęsny, Mateusz Paszkowski, Tomasz Pietryniak.
    W IV Trybunalskim Turnieju Informatycznym uczestniczyli: uczeń klasy IIa - Adam Janson oraz uczniowie klasy IIIa: Bartłomiej Bujacz i Wojciech Kwapusiewicz.
    W konkursie "Książka obiekt artystyczny" zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie wyróżnienie otrzymała nasza uczennica Karolina Skóra z klasy IIIa.
    Do ogólnopolskiego konkursu "Kroniki Rodzinne"  przystąpiły: Agnieszka i Monika Kmieć ( klasa IIIb i IIc ) oraz Ewa Michalczyk z klasy IIc. Wyróżnienia za bardzo interesującą pracę otrzymały siostry: Monika i Agnieszka Kmieć.
    Tradycyjnie już w konkursach plastycznych wyróżniła się Julita Blady z klasy IIIb. Zdobyła ona II miejsce w konkursie powiatowym "Praca Strażaka" oraz w konkursie wojewódzkim "Tak widzę moje radio".
    Także tradycyjnie w konkursie językowym "Ekologia po angielsku i niemiecku" w Czerniewicach II miejsce w kategorii DIALOG wywalczyły uczennice klasy IIIb: Magdalena Krawczykowska i Julita Blady. W tym konkursie udział także wzięła Anna Frukacz z klasy IIIb i Mateusz Paszkowski z klasy Iia.
    Uczniowie mieli także możliwość konfrontacji swojej wiedzy i umiejętności na terenie szkoły. W konkursie integracyjnym "Zmagania nastolatków z językiem polskim" udział wzięli uczniowie klas VI szkoły podstawowej i pierwszych klas gimnazjum gminy Kleszczów.
    Jak co roku odbył się III Konkurs Ortograficzny, III Szkolny Konkurs Matematyczny oraz Konkurs Ekologiczny z okazji Dnia Ziemi.
    Nagrody w Konkursie Ekologicznym są refundowane przez Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kleszczowie.
    Uczniowie rywalizowali także w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Palma Wielkanocna", a najciekawsze prace zostały wykorzystane w dekoracji biblioteki szkolnej.

Osiągnięcia w zawodach i imprezach sportowych:

Rok ...

1999/2000

    Był to wyjątkowy rok w polskiej oświacie. Do życia zostały powołane 6-letnie szkoły podstawowe, 3-letnie gimnazja oraz nastąpiły poważne zmiany w szkolnictwie obejmującym szkoły ponadpodstawowe. W wyniku zmian w systemie kształcenia powstało jedno gimnazjum obejmujące młodzież całej naszej gminy - GIMNAZJUM W KLESZCZOWIE.
    Początki były skromne. Społeczność uczniowską tworzyły dwie klasy pierwsze gimnazjum: klasa I a i klasa Ib. Klasy liczy po 21 uczniów. Mimo tak niewielkiej liczby uczniów należy przyznać, że gimnazjaliści bardzo starali się zaprezentować naszą szkołę i gminę w różnorodnych konkursach oraz zawodach sportowych.
    W trosce o wszechstronny rozwój swoich wychowanków szkoła przeprowadziła na szczeblu szkolnym konkurs matematyczny, konkurs ortograficzny, konkurs historyczny i konkurs plastyczny. Ze względu na pierwszy rok funkcjonowania gimnazjum niewiele było zorganizowanych konkursów międzyszkolnych, ale jeśli takie były, to nasi uczniowie starali się godnie reprezentować naszą szkołę i gminę.
    W powiatowym konkursie w Czerniewicach "Ekologia po angielsku" uczennica klasy I b - Magdalena Krawczykowska zajęła I miejsce.
    W konkursie ekologicznym "Moje rady na odpady"  uczennica klasy I b -Julita Blady zajęła II miejsce, która także reprezentowała naszą szkołę w konkursie z okazji "25-lecia Kopalni i Elektrowni Bełchatów".

Nasi uczniowie reprezentowali gminę Kleszczów i Ludowy Klub Sportowy  "Omega" w zawodach powiatowych i wojewódzkich zajmując wysokie miejsca. Na szczególne wyróżnienie zasługuje uczennica klasy I a - Marta Barańska.
Rok ...