Regulaminy Dokumenty Druki


Procedura bezpieczeństwa w Gimnazjum

Procedura postępowania w sytacji zaistnienia wypadku ucznia

Procedura postępowania w sytacji zagrożeń terrorystycznych i klęsk żywiołowych

Procedura postępowania w przypadku usiłowania lub zamiaru śmierci samobójczej

Procedura postępowania w przypadku ucznia, który posiada, używa i nakłania do używania papierosów, alkoholu, narkotyków i innych używek

Procedura postępowania w przypadku ucznia, który stał się sprawcą lub ofiarą czynu karalnego

Procedura postępowania w przypadku niedostosowania społecznego uczniów

Procedura postępowania w sytuacji zapobiegania przemocy i cyberprzemoc

Procedura postępowania w przypadku niespełniania obowiązku szkolnego oraz wystepowania niskiej frekwencji uczniów