Liczba odwiedzin


 

 

 

Nasze przedsięwzięcie miało na celu ukazanie lokalnego oblicza wydarzenia o narodowym zasięgu, jakim były wybory z 4 czerwca 1989 r. oraz jego późniejszych następstw dla mieszkańców wiejskiej gminy leżącej w granicach województwa łódzkiego, liczącej około 4 tysięcy osób.

 

Chciałyśmy wydobyć na światło dzienne zmiany, jakie  zaszły przez 20 lat transformacji ustrojowej. Ta wielka zmiana zainteresowała nas z perspektywy losów i doświadczeń poszczególnych członków wspólnoty kleszczowskiej.

 

Skupiłyśmy uwagę na tzw. szarych obywatelach, bezimiennych bohaterach przemian, którzy swoimi ówczesnymi decyzjami współkształtowali rzeczywistość i zarazem byli przez nią kształtowani. Odwołałyśmy się do ludzi niemal zupełnie anonimowych - niewidocznych w podręcznikach historii czy w mediach.

 

Założyłyśmy, że w 1989 r. zaczęła się rodzić świadomość obywatelskości, która polega na tym, że bierze się odpowiedzialność za coś więcej niż indywidualne życie, ponieważ pojawia się poczucie, że zależy ono od/wpływa na losy innych - współobywateli.

 

Ze względu na kontekst historyczny i przedział czasowy, rozmowy o pamiętnych wyborach i 20 latach transformacji ustrojowej, były prowadzone głównie z osobami pełnoletnimi w momencie wyborów w 1989 r.

 

Po 20 latach od symbolicznej daty 4 czerwca 1989 r., niektórzy z nich dochowali się dzieci oraz wnuków. Głosowanie, w którym wtedy brali udział, a szerzej - wybory, jakich wtedy dokonali i wir historii, który ich wtedy wciągnął - wyzwoliło w nich różne postawy. Jedni afirmowali przemiany, co polegało na braniu spraw w swoje ręce, inni odczuwali rozgoryczenie, niezrozumienie biegu wydarzeń i sensu zmian, a nawet mogli uważać się za przegranych. Te skrajności - z wszelkimi możliwymi niuansami postaw i odczuć mieszczących się na całej skali - przekazali najmłodszym pokoleniom.

 

Kapitał ekonomiczny gminy ukształtował się niewątpliwie na fali przemian politycznych po 1989 r. Odpowiednie położenie, rozwój wydarzeń politycznych i wygenerowane na ich podstawie zmiany ekonomiczne, doprowadziły do rozkwit gminy. Tym bardziej może przyciągać uwagę jej ukryty kapitał społeczny i kulturowy. Dlatego interesujące wydawało się nam ustalenie, na ile owe zewnętrzne zmiany, choć odczuwalne przez mieszkańców gminy, przekładają się na ich postawy i nastawienie, czyli: na ile czują się współtwórcami tych przemian?

 

Autorka zdjęcia (wykorzystanego w nagłówku strony): Kamila Walasiak