Liczba odwiedzin


 

 

Monitorowałyśmy przy pomocy nauczycieli z Gimnazjum mini-badania etnograficzne  gimnazjalistów, które prowadzili wśród członków rodziny i znajomych.


Uczniowie zostali zapoznani z podstawami metod etnograficznych jak wywiad i jak go przeprowadzić. Dowiedzieli się też, jakie korzyści wynikają z takiego sposobu poznawania historii i zasobów kulturowych własnego otoczenia oraz czym są źródła zastane, a czym wywołane.


Wyruszyli na „badania” z pytaniami nt. udziału ich bliskich dorosłych w pierwszych wolnych wyborach,  jak pytani oceniają przemiany wywołane czerwcowymi wyborami  oraz ich  konsekwencje i efekty dla nich samych i dla życia kolejnych pokoleń.

 

Uczniowie zbierali materiały ikonograficzne z okresu sprzed '89 r. i z późniejszych lat, które miały ilustrować przemiany zachodzące w  rodzinach i najbliższej okolicy: domu, podwórka, miejsca zamieszkania, dalszego otoczenia w granicach gminy, ale nie tylko. Po 1989 r. wiele osób przyjechało do gminy Kleszczów z różnych stron Polski.

 

Dwie gimnazjalistki samodzielnie wyruszyły z aparatami fotograficznymi w teren, by w autorski sposób zaprezentować swoją gminę.

 

Uczniowie byli poproszeni też przez nas o przeprowadzenie autoobserwacji - opisali własne życie w demokratycznej Polsce, by  na koniec już dokonać podsumowania: doświadczeń nabyli przy pracy podczas realizacji  projektu.

 


Autorka zdjęcia (wykorzystanego w nagłówku strony): Kamila Walasiak