Liczba odwiedzin


 


Terenem, gdzie przebiegały nasze działania, jest gmina Kleszczów (woj. Łódzkie).

Nie jest to „typowa" gmina wiejska – od kilku lat plasuje się w różnych rankingach na szczycie najbogatszych gmin w Polsce. Gospodarcze oblicze gminy kształtuje pracująca na jej terenie Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” S. A. i Elektrownia „Bełchatów” S. A., ale rozkwitają także inne firmy - średnie i małe. Tym, co pomogło w ich powstawaniu, była reforma samorządowa z 1990 r. Na terenie gminy działa - jedna z pierwszych w Polsce - samorządowa strefa przemysłowa. Gmina powołała też Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów oraz Agencję Rozwoju Regionalnego "Arreks" S. A. Działają one w tzw. otoczeniu biznesu, czyli w sektorze, który wspomagania jego rozwój, uruchamiają programy działań pomagające w otwarciu nowych firm itp.

W gminie Kleszczów obecnie ledwo można się doszukać śladów wiejskości, tradycyjnego stylu życia, starej zabudowy czy rolniczej pracy zarobkowej.

Gmina ta bardzo się zmieniła, co przede wszystkim widać, oglądając budynki mieszkalne czy użyteczności publicznej, nie mówiąc o najnowszych inwestycjach realizowanych ostatnio.

Wszystkie te zmiany są konsekwencjami początku transformacji, którą wywołały wybory z 1989 r. To one umożliwiły decentralizację państwa i oddanie gminom prawa do stanowienia własnego prawa (oczywiście, w ramach przepisów nadrzędnych, jak Konstytucja RP czy ustawy), samodzielność finansową i samorządność.

Ocena obecnej sytuacji gminy jest wynikiem odwołania się do sytuacji społeczno-gospodarczej z przeszłości. Z napięcia między przeszłością a teraźniejszością wypływają opinie prezentowane na stronie projektu (w dziale „Rozmowy”), które odzwierciedlają postrzeganie zmian (zachodzących w lokalnym świecie). A drugim źródłem obrazującym zmiany, są zebrane przez dzieci fotografie, których wybór prezentujemy.

 

 

Strona:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]


Autorka zdjęcia (wykorzystanego w nagłówku strony): Kamila Walasiak