Liczba odwiedzin


 

 


Wybory 1989 r. były zwieńczeniem procesu, który rozpoczął się dużo wcześniej. Jednym z ważniejszych etapów, który do tego doprowadził, był „Okrągły Stół” (kwiecień 1989 r.). Zapadły przy nim decyzje (podjęte przez przedstawicieli władzy oraz opozycji), o wyborach do Sejmu i Senatu w czerwcu 1989 r., wtedy też zdecydowano o przywróceniu urzędu prezydenta.

Wybory przyniosły zmianę: ludzie związani z Solidarnością zdobyli większe poparcie niż ludzie dotychczasowej władzy.

Kampania wyborcza nie wyglądała wówczas, jak dziś. Poza tym, od podjęcia decyzji o wyborach do ich przeprowadzenia, upłynęło zaledwie ok. dwóch miesięcy. Szczególnie opozycja znalazła się trudnym położeniu: nie miała wolnego dostępu do mediów, nie posiadała odpowiedniej infrastruktury. Za to mogła liczyć na pomoc zwolenników, którzy w tym okresie bardzo się zmobilizowali. Ludzie działający w Obywatelskich Komitetach Wyborczych pracowali całkowicie społecznie, użyczali swoich aut, telefonów, czasu.

Zaś kampania rządowa była mało wyrazista - po Okrągłym Stole już w samym aparacie władzy zarysowywały się pęknięcia.

Ostatecznie, mimo nie tak dużej frekwencji, jak się spodziewano, która wyniosła 62 % (oczekiwano zaś, że zmobilizuje się aż 80% wyborców), wyniki Wyborów z czerwca ’89 zmieniły Polskę i nie tylko. Były jednym z elementów przekształcających układ sił i krajobraz polityczny oraz społeczny w całej Europie Środkowej, zaś pośrednio – na całym świecie.

Z okazji 20-lecia Wyborów ‘89, wiele instytucji i placówek kultury organizowało np. wystawy. Zdjęcia umieszczone poniżej, pochodzą z wycieczki uczestników projektu do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, które też przygotowało taką okolicznościową ekspozycję. Starała się ona oddać atmosferę panującą na ulicach w okresie przedwyborczym i potem, oraz pokazała, jak wyglądała praca w ówczesnych Obywatelskich Komitetach Wyborczych, ulotki, plakaty, druki.

(Autorem zdjęć jest Piotr Bujacz – jeden z uczestników projektu).
 

  

 

 


Autorka zdjęcia (wykorzystanego w nagłówku strony): Kamila Walasiak